Зореслава Антоновна Шкиряк-Нижник
Зореслава Антоновна Шкиряк-Нижник
ИПАГ НАМНУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя
ОМ Лук’янова, ЮГ Резніченко, ЮГ Антипкін, ГІ Резніченко, ...
Запоріжжя, 2007.—222 с, 2005
112005
Репродуктивное здоровье женщин и оценка его состояния в современных условиях
ВВ Подольский, ЗА Шкиряк–Нижник, НГ Горовенко, ВЛ Дронова
Здоровье женщины 11 (3), 111-118, 2002
72002
Сучасна демографічна ситуація в Україні
ЗА Шкіряк-Нижник
Педіатрія, акушерство і гінекологія 4, 4-6, 1996
71996
та ін. Психоемоційний стан підлітків—учнів загальноосвітніх шкіл
ЗА Шкіряк-Нижник, ЛМ Слободченко, НВ Числовська
Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. ПЛ Шупика.—2004.—Вип. 13 …, 0
7
Сучасні тенденції формування репродуктивного по-тенціалу в дівчат-підлітків (огляд літератури)
АЄ Дубчак, ЗА Шкіряк-Нижник
Здоровье женщины, 41-43, 2012
52012
Вплив сім’ї на психоемоційний розвиток підлітка (За матеріалами програми «Сім’я та діти України»)
ЛМ Слободченко, ЗА Шкіряк-Нижник, НВ Кисловська
Перинатология и педиатрия, 40, 2009
42009
К вопросу формирования культуры планирования семьи у молодежи и подростков
ТФ Татарчук, НК Силина, ЗА Шкиряк-Нижник
Репродуктивная эндокринология 4, 36-41, 2014
32014
Актуальні питання здоров’я дівчат-підлітків України
ТФ Татарчук, ЗА Шкіряк-Нижник, НК Сіліна, ЛВ Калугіна
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 297-300, 2014
22014
Влияние стресса в ранний период жизни на риск начала курения подростками
ЕП Якунчикова, Т Андреева, Д Григорчук, ЗА Шкиряк-Нижник, ...
Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе 2 (S1), 2012
12012
Родина-вагомий чинник впливу на формування психоемоційного становлення підлітка.
ЮГ Антипкін, ЗА Шкіряк-Нижник, ОВ Лапікура, ЛМ Слободченко, ...
2020
Протидія туберкульозу на робочому місці
ДВ Варивончик
ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці», 2020
2020
Статеве виховання дітей в сім'ях.
ЛМ Синчук, ТА Романенко, НЯ Жилка, ЗА Шкіряк-Нижник, ...
БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ, 2018
2018
Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря.
ЮВ Вороненко, ОГ Шекера, ЮП Вдовиченко, ОВ Горбунова, ...
2016
Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів—слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ОВ Горбунова, ЗА Шкіряк-Нижник, ЛФ Матюха, ТМ Сіліна, ...
К.: Видавець Заславський ОЮ, 2016.—337 с.(Серія «Сімейна медицина»), 2016
2016
Типи відносин батьків і підлітків 15–18 років у промисловому місті (за результатами проекту сім’я та діти України)
ЛМ Слободченко, ЗА Шкіряк-Нижник, АІ Мацола
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 87-89, 2015
2015
К вопросу формирования культуры планирования семьи у молодежи и подростков
ТФ Татарчук, НК Силина, ЗА Шкиряк-Нижник, ТН Силина, НВ Яроцкая
Репродуктивная эндокринология, 36-41, 2014
2014
Біоетичні та деонтологічні принципи у роботі наукових та лікувальних закладів національної Академії медичних наук України
ВМ Запорожан, ЗА Шкіряк-Нижник, НГ Горовенко, АГ Ципкун
2014
Современные тенденции формирования репродуктивного потенциала девочек-подростков (обзор литературы)
АЕ Дубчак, ЗА Шкиряк-Нижник
Здоровье женщины, 41-041, 2012
2012
Вживання алкоголю матір'ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками
Д Григорчук, З Шкіряк-Нижник, О Звінчук, Н Числовська, Ю Антипкін, ...
ВПЦ НаУКМА, 2012
2012
Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками
ОП Якунчикова, ТІ Андрєєва, ДО Григорчук, ЗА Шкіряк-Нижник, ...
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки, 64-70, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20