Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы финансового менеджмента
ИА Бланк
Ника-центр, 2001
28752001
Инвестиционный менеджмент
ИА Бланк
27901995
Финансовый менеджмент: учебный курс
ИА Бланк
К.: Эльга, Ника-Центр 656, 2004
20882004
Управление использованием капитала
ИА Бланк
Ника-центр, 2002
19222002
Финансовый менеджмент
СБ Глоба
СФУ, 2012
17172012
Управление прибылью
ИА Бланк
К.: Ника-центр 544, 2, 1998
16001998
Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб.
ГВ Савицька
К.: Знання 650, 2004
12032004
Управление финансовой безопасностью предприятия
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
11342004
Основы инвестиционного менеджмента
ИА Бланк
Эльга: Ника-Центр, 2004
10622004
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2008
9532008
Финансовая стратегия предприятия
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
9532004
Управление финансовыми рисками
ИА Бланк
К.: Ника-центр 600, 2005
8482005
Економічний аналіз: підручник
ЄВ Мних
К.: Центр навчальної літератури 412, 2003
8042003
Управление финансовой стабилизацией предприятия
ИА Бланк
К.: Ника-Центр, Эльга 796, 2003
7902003
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 2001
7472001
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 463, 11, 2009
6322009
Антикризисное финансовое управление предприятием
ИА Бланк
Ника-центр, 2006
604*2006
Управление денежными потоками
ИА Бланк
Ника-центр, 2002
5972002
Торговый менеджмент
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
5752004
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
5371999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20