Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы финансового менеджмента
ИА Бланк
Ника-центр, 2001
29552001
Инвестиционный менеджмент
ИА Бланк
28511995
Финансовый менеджмент: учебный курс
ИА Бланк
К.: Эльга, Ника-Центр 656, 2004
21542004
Управление использованием капитала
ИА Бланк
Ника-центр, 2002
19762002
Финансовый менеджмент
СБ Глоба
СФУ, 2012
17572012
Управление прибылью
ИА Бланк
К.: Ника-центр 544, 2, 1998
16421998
Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб.
ГВ Савицька
К.: Знання 650, 2004
12132004
Управление финансовой безопасностью предприятия
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
11592004
Основы инвестиционного менеджмента
ИА Бланк
Эльга: Ника-Центр, 2004
10992004
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
9812013
Финансовая стратегия предприятия
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
9812004
Управление финансовыми рисками
ИА Бланк
К.: Ника-центр 600, 2005
8582005
Управление финансовой стабилизацией предприятия
ИА Бланк
К.: Ника-Центр, Эльга 796, 2003
8172003
Економічний аналіз: підручник
ЄВ Мних
К.: Центр навчальної літератури 412, 2003
8122003
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 2001
7512001
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 463, 11, 2009
6392009
Антикризисное финансовое управление предприятием
ИА Бланк
Ника-центр, 2006
622*2006
Управление денежными потоками
ИА Бланк
Ника-центр, 2002
6152002
Торговый менеджмент
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
5902004
Управление финансовыми ресурсами
ИА Бланк
Омега-Л, 2010
5542010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20