Подписаться
Иван Козий
Иван Козий
Сумский государственный университет, кафедра прикладной экологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене zaoch.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Місце і значення фінансового забезпечення в структурі фінансового механізму
ІС Козій
Науковий вісник НЛТУ України 18 (9), 223-229, 2008
772008
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
242013
Історіософські погляди Юрія Липи
ІВ Козій
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
82008
Математично-статистичне дослідження впливу дрібнодисперсних твердих забруднюючих речовин на здоров’я людини
ІС Козій, ІО Рой, ОМ Яхненко, РВ Пономаренко, СС Щербак
National University of Civil Defence of Ukraine, 2021
62021
Зміст позовних вимог у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування
ІС Козій
Митна справа, 79, 2012
32012
Дослідження пилових викидів виробництва двоокису титану
ІС Козій, ЛЛ Гурець
Сумський державний університет, 2012
32012
Определение кадмия в почве урбанизированных территорий и его влияние на здоровье человека
НА Макаренко, ИС Козий
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5, 76, 2012
32012
Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ІС Козій
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Збірник завдань до практичних робіт з курсу" Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища"
ОО Рибалов
Видавництво СумДУ, 2008
32008
Проблема позитивізму в традиції українського філософського дискурсу у творчості М. Іванейка
ІВ Козій
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2007
32007
Володимир Юринець як історик філософії
І Козій
Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки».–2007.–Вип 10 …, 2007
32007
Наукові основи системного підходу до зниження техногенного навантаження від промислових викидів на довкілля
ІС Козій
Сумський державний університет, 2023
22023
Системний підхід до вибору природозахисного обладнання
ІС Козій
National University of Civil Defence of Ukraine, 2022
22022
Критерії вибору природозахисного обладнання для очищення промислових викидів підприємств
ІС Козій, ТІ Жиленко, ІО Трунова, ЄВ Батальцев, НО Макаренко
Екологічні науки, 12-18, 2021
22021
Аналіз забруднення приземного шару атмосфери пилом рослинного походження
ІC Козій, НО Віниченко
Екологічна безпека, 44-47, 2013
22013
Аналіз гідродинамічних і пиловловлюючих характеристик апарата з провальними тарілками
ІС Козій, ЛЛ Гурець, ІО Трунова, ТВ Курбет
ЖДТУ, 2013
22013
Паспортизація пилу двоокису титану та пошук шляхів для зменшення його втрат на ВАТ «Сумихімпром»
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, СВ Вакал
Вісник КДПУ ім. М. Остроградського–2009 6 (59), 193-195, 2009
22009
Врахування параметрів аерозольних викидів під час розробки технологічних рішень зменшення впливу на довкілля
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ІО Трунова
National University of Civil Defence of Ukraine, 2021
12021
Математичний опис гідродинаміки високоефективного пилогазоочисного апарату
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець
12021
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УМОВАХ МАКРОФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація
ІГ Благун, ВІ Кіт, ІС Козій
ББК 65.9 (4Укр) 011 Р 64, 100, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20