Оксана Іванівна Скоробагатська
Оксана Іванівна Скоробагатська
СумДПУ ім.А.С.Макаренка, ННІПП, каф. менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблема ціннісного самовизначення особистості майбутнього менеджера освіти
ОІ Скоробагатська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Ціннісний підхід до історико-педагогічного дослідження
ОІ Скоробагатська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 122-125, 2003
12003
Автентичність особистості як ресурс її духовного зростання
ОІ Скоробагатська
Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній …, 2018
2018
Управління психологічною підготовкою майбутніх спортсменів
ОІ Скоробагатська, МС Чміленко
Магістр : збірник наукових праць молодих учених / Гол. ред. О. Г. Козлова …, 2018
2018
Технологізація навчального процесу в освітньому просторі магістратури
ОГ Козлова, ОІ Скоробагатська, КД О.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2017
2017
Управління процесом формування національної ідентичності майбутніх адміністративних менеджерів
ОГ Козлова, ОІ Скоробагатська, КД О.
Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у …, 2017
2017
Вплив соціально-психологічних феноменів на ефективність адміністративного управління
ОІ Скоробагатська
Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія …, 2017
2017
Психологія управління: навч.-метод. посібник. - Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017.
ОІ укл. Скоробагатська, ОГ Козлова, ДО Козлов
2017
Феномен конформізму в контексті проблеми ефективності адміністративного управління
ОІ Скоробагатськ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
2017
Управління розвитком організаційної культури педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу
ОІ Скоробагатська, ВВ Лисюк
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Щодо проблеми управління формуванням сприятливого психологічного клімату педагогічного колективу
ОІ Скоробагатська, БМ Іваненко
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Організація методичної роботи вчителів на основі моніторингових досліджень
ОІ Скоробагатська, ГВ Пономаренко
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Підходи до вивчення психологічного ресурсу особистості майбутнього керівника
ОІ Скоробагатська
Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в …, 2016
2016
Щодо проблеми екопсихологічного підходу до розвитку особистості
ОІ Скоробагатська
Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Підходи до вивчення психологічного ресурсу особистості майбутнього керівника
ОІ Скоробагатська
Самореалізація пізнавально-творчого і професійногопотенціалу особистості в …, 2016
2016
Основні тенденції розвитку екологічної психології
ОІ Скоробагатська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 415-422, 2015
2015
Особистісні ресурси майбутніх викладачів вищої школи як умова адаптації в суспільстві ризику
ОІ Скоробагатська
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2015
2015
До проблеми психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи в умовах суспільства ризику
ОІ Скоробагатська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 283-291, 2014
2014
Проблеми психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику
СО І.
Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої …, 2014
2014
Психологічні особливості інноваційної діяльності в суспільстві ризику
ОІ Скоробагатська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 79-87, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20