Оксана Іванівна Скоробагатська
Оксана Іванівна Скоробагатська
СумДПУ ім.А.С.Макаренка, ННІПП, каф. менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологічні особливості інноваційної діяльності в суспільстві ризику
ОІ Скоробагатська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 79-87, 2014
12014
Проблема ціннісного самовизначення особистості майбутнього менеджера освіти
ОІ Скоробагатська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Автентичність особистості як ресурс її духовного зростання
ОІ Скоробагатська
Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній …, 2018
2018
Управління психологічною підготовкою майбутніх спортсменів
ОІ Скоробагатська, МС Чміленко
Магістр : збірник наукових праць молодих учених / Гол. ред. О. Г. Козлова …, 2018
2018
Технологізація навчального процесу в освітньому просторі магістратури
ОГ Козлова, ОІ Скоробагатська, КД О.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2017
2017
Управління процесом формування національної ідентичності майбутніх адміністративних менеджерів
ОГ Козлова, ОІ Скоробагатська, КД О.
Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у …, 2017
2017
Вплив соціально-психологічних феноменів на ефективність адміністративного управління
ОІ Скоробагатська
Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія …, 2017
2017
Психологія управління: навч.-метод. посібник. - Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017.
ОІ укл. Скоробагатська, ОГ Козлова, ДО Козлов
2017
Феномен конформізму в контексті проблеми ефективності адміністративного управління
ОІ Скоробагатськ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
2017
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ
ОІ Скоробагатська, В Овадчук
Редакційна колегія, 160, 2016
2016
Управління розвитком організаційної культури педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу
ОІ Скоробагатська, ВВ Лисюк
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Щодо проблеми управління формуванням сприятливого психологічного клімату педагогічного колективу
ОІ Скоробагатська, БМ Іваненко
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Організація методичної роботи вчителів на основі моніторингових досліджень
ОІ Скоробагатська, ГВ Пономаренко
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Підходи до вивчення психологічного ресурсу особистості майбутнього керівника
ОІ Скоробагатська
Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в …, 2016
2016
Щодо проблеми екопсихологічного підходу до розвитку особистості
ОІ Скоробагатська
Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Підходи до вивчення психологічного ресурсу особистості майбутнього керівника
ОІ Скоробагатська
Самореалізація пізнавально-творчого і професійногопотенціалу особистості в …, 2016
2016
Основні тенденції розвитку екологічної психології
ОІ Скоробагатська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 415-422, 2015
2015
Особистісні ресурси майбутніх викладачів вищої школи як умова адаптації в суспільстві ризику
ОІ Скоробагатська
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2015
2015
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ТРАВМУЮЧОГО ВПЛИВУ СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ
ОІ Скоробагатська
ББК 74.58 (4УКР) Т 33, 363, 2014
2014
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О Скоробагатська
Редакційна колегія, 162, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20