Nataliia Gavkalova / Наталія Гавкалова
Nataliia Gavkalova / Наталія Гавкалова
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та використання інтелектуального капіталу: наукове видання
НЛ Гавкалова, НС Маркова
ХНЕУ, 2006
1432006
Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств. Наукове видання
ГВ Назарова, НЛ Гавкалова, НС Маркова
Харків: Вид. ХНЕУ 240, 2006
1402006
Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування: наукове видання
НЛ Гавкалова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2007
1122007
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ЄП Качан, ОП Дяків, ВМ Островерхов, СА Прохоровська, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
65*2013
Теоретичні засади ефективного менеджменту персоналу
Н Гавкалова
Україна: аспекти праці, 31-36, 2005
532005
Менеджмент персонала: учебное пособие
НЛ Гавкалова
НЛ Гавкалова, НС Маркова.–[3-е изд., перераб. и доп.]–Х.: ИД «ИНЖЕК, 2009
482009
Управління ефективністю менеджменту персоналу: монографія
НЛ Гавкалова, ТА Власенко
Харків: вид-во ХНЕУ, 2011
472011
Менеджмент персоналу: навч. посіб.
НЛ Гавкалова
Х.: Інжек, 2004
452004
Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма)
О Амосов, Н Гавкалова
Публічне управління: теорія та практика, 6-13, 2013
412013
Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту: монографія
НЛ Гавкалова, ТВ Кайнова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
312010
Менеджмент персонала
НЛ Гавкалова, НС Маркова
учебн. пособие/НЛ Гавкалова, НС Маркова.—2-е изд., исправ. и доп.—Xарьков …, 2005
312005
Формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу
НЛ Гавкалова
ХНЕУ, 2009
292009
Проблема ресурсозбереження в Україні та шляхи її вирішення
ОЮ Амосов, НЛ Гавкалова
Теорія та практика державного управління, 3-7, 2011
252011
Публічне адміністрування в Україні: зв’язок з архетипами та пріоритети розвитку
О Амосов, Н ГАвКАлОвА
Публічне управління: теорія та практика, 7-13, 2014
222014
Публічне управління в системі координат української державності
ВІ Козак
Ефективність державного управління, 64-70, 2015
212015
Соцiально-економiчний механiзм ефективностi менеджменту персоналу: методологiя та концепцiя формування: наукове видання
НЛ Гавкалова
202007
Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства
НЛ Гавкалова, МВ Грузд
Актуальні проблеми економіки, 281-290, 2014
172014
Кадровий потенціал як основа розвитку кадрового менеджменту
НЛ Гавкалова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 4–14-4–14, 2014
172014
Публічне управління: методологічний аспект
НЛ Гавкалова
Публічне управління: шляхи розвитку 2, 16-18, 0
16
Особливості використання технологій підбору персоналу на підприємстві
ГП Рекун, ЯC Маліновська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
152015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20