Алла Степанюк (Alla Stepanyuk, Stepaniuk)
Алла Степанюк (Alla Stepanyuk, Stepaniuk)
докт. пед. наук, професор, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical Univers
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу
АВ Степанюк
Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка.–Тернопіль, 1999
571999
Загальна методика навчання біології
ІВ Мороз, АВ Степаняк, ОД Гончар
К.: Либідь, 2006
382006
Методологічні основи формування цілісних знань школярів про живу природу
АВ Степанюк
Тернопіль: Богдан, 1998
281998
Інтеграція природничих дисциплін у школі
АВ Степанюк, ТВ Гладюк
Педагогіка і психологія, 18-24, 1996
271996
Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до діяльності в галузі екологічної освіти на засадах сталого розвитку
НВ Левчук, АВ Степанюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
222010
Фундаменталізація змісту біологічної освіти школярів
АВ Степанюк
Члени редакційної колегії, 39, 2014
202014
Формування цілісних знань школярів про живу природу: монографія
АВ Степанюк
Тернопіль: Вид-во «Вектор, 2012
182012
Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю
АВ Степанюк, ИВ Москалюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
162010
Нові підходи до визначення мети і змісту біологічної освіти школярів
АВ Степанюк
Педагогіка і психологія, 27, 2000
152000
Підготовка вчителів біології: компетентнісний підхід
ЛС Барна, ММ Барна, АВ Степанюк
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального …, 2006
132006
Формування у школярів емоційно-ціннісного ставлення до живої природи
А Степанюк
Шлях освіти, 12-14, 1999
131999
Висвітлення тенденції інтеграції природничих наук та етики в змісті біологічної освіти старшокласників: монографія
ВФ Бак, АВ Степанюк, МІ Данюк
Тернопіль: Вектор, 2015
122015
Про світоглядні орієнтири сучасної молоді
АВ Степанюк
Шлях освіти, 6-9, 2002
122002
До проблеми формування цілісних знань школярів про живу природу
АВ Степанюк
Педагогіка і психологія, 68-77, 1997
101997
Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських господарств: Навчальний посібник
ГК Лоїк, ІГ Тарасюк, АВ Степанюк, МВ Смолярчук
К.: Арістей, 2009
92009
Відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу біології: монографія
АВ Степанюк
Т.: Богдан, 2001
92001
Від антропоцентризму—до біоцентризму
В Грубінко, А Степанюк
Вісник Національної академії наук України, 39-43, 2002
82002
Основні тенденції розвитку шкільної біологічної освіти (поч. ХХ ст.–1995 р.)
НЙ Міщук, АВ Степанюк
Педагогіка і психологія, 231-239, 1997
71997
Некоторые дидактические условия вооружения учащихся общими методами научного познания
АВ Степанюк
Новые исследования в педагогических науках, 46-50, 1988
71988
Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін
ВВ Грубінко, АВ Степанюк
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20