Віталій Гаврилюк
Віталій Гаврилюк
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка використання контрольної функції бухгалтерського обліку в комп’ютерних системах обробки інформації
ВА Нехай, ВП Гаврилюк
Вісник Чернігівського державного технологічного університету–«Економічні …, 2010
32010
Доходи в системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств
ВП Гаврилюк
Економіка АПК, 115, 2007
32007
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА – СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ВП Гаврилюк
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3994, 2015
2015
Професійність як елемент сталого розвитку економіки
ВП Гаврилюк
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
2015
Социальное неравенство как препятствие эффективного экономического роста Украины
ВП ГАВРИЛЮК
Економіка та управління АПК, 31-34, 2014
2014
Соціальна нерівність як перепона на шляху ефективного економічного росту України
ВП Гаврилюк
Економіка та управління АПК, 31-35, 2014
2014
Повышение эффективности менеджмента на основе автоматизации документооборота
ВП Гаврилюк, АН Ермаков
Сталий розвиток економіки, 300-307, 2013
2013
ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА У XXI СТОЛІТТІ
BП Гаврилюк
2012
ОЦЕНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ВА Нехай, ВП Гаврилюк
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2011
2011
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ СЕЗОННИМ ХАРАКТЕРОМ ВИРОБНИЦТВА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
ЛВГ Григорій Герасимович Кірейцев, Петро Трохимович Саблук
2009
АВТОМАТИ3АЦIЯ ОБРОБКИ IНФОРМАЦIЇ, ЇЇ ВПЛИВ НА ОБЛIК I АНАЛI3 ДОХОДIВ ПIДПРИЄМСТВ
ВП Гаврилюк
Подільський вісник 3 (16), 474-475, 2008
2008
ОЦІНКА ЯК СКЛАДОВА МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ВА Нехай, ВП Гаврилюк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12