Ніна Кулик
Ніна Кулик
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра теорії та методики фізичної культури
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Государственная поддержка малого бизнеса в России
НА Кулик, ЛГ Онищенко
Сибирский торгово-экономический журнал, 2010
532010
До вивчення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу денного відділення СумДПУ ім. АС Макаренка за результатами контрольних нормативів
ТЄ Криводуд, НА Кулик, НД Шошура
Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК, 20-23, 2010
142010
Управленческий анализ в отраслях
НА Кулик
Омский гос. ин-т сервиса, 2007
132007
Дослідження стану впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес у дошкільних закладах освіти Сумської області
НА Кулик
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теор. журн].–Харків: ХДАФК, 10-13, 2010
72010
Динаміка фізичного стану дітей старшого дошкільного віку під впливом занять з пріоритетним використанням засобів легкої атлетики
МІП Кулик Н.А.
Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.]., С. 147 - 154, 2013
62013
Взаимосвязь компонентов физической подготовленности и физического развития у старших дошкольников
МИП Кулик Н.А.
ISSN 1818–9172 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми …, 2013
62013
Влияние стратегии развития предприятия на эффективное управление капиталом
ЕВ Храпова, НМ Калинина, НА Кулик
ЭКОНОМИКА СФЕРЫ СЕРВИСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 11-14, 2017
32017
Математическое моделирование напряженнодеформированного состояния" подработанных" армогрунтовых сооружений
ОА Рубан
ОА Рубан, 6-7, 2000
32000
Методологические аспекты формирования интегрированных маркетинговых информационных систем в сфере рекрутинговых услуг
ЕА Лунева, НА Кулик
Фундаментальные исследования, 407-411, 2016
22016
Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з використанням елементів легкої атлетики
НА Кулик
Харків. держ. акад. фіз. культури.-Х., 2014
22014
Чорноземи приполіської (північної) смуги Лівобережного Лісостепу України
СВ Канівець, АІ Мельник, НА Кулик, ІП Нешта
Агрохімія і ґрунтознавство.–2011.–Вип 74, 43-46, 2011
22011
Визначення фізичної підготовленості дітей дошкільного віку
Н Кулик, Т Лоза
22011
Розничная торговля как сектор экономики: проявление кризиса, проблемы и пути их решения
НА Кулик
Сибирский торгово-экономический журнал, 2010
22010
Математическое моделирование напряженнодеформированного состояния металла на участке правильно-тянущих установок непрерывного литья
ВА Федоринов, АВ Сатонин, НА Кулик
Обработка материалов давлением, 21, 2010
22010
Аналіз стану фізичного розвитку дітей 4–6 років, які виховуються у дошкільних закладах освіти Сумської області
НА Кулик
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. ТГ Шевченка …, 2009
22009
Організація та проведення оздоровчих заходів у літніх таборах відпочинку
КНАМОВКТЄ посібник).
Суми, СумДПУ і. А. С. Макаренка, 2003
22003
Аналіз інноваційних підходів у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку
НА Кулик
12015
Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ
НА Кулик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
12015
Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку
НА Кулик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Чорноземи перехідної смуги північної і центральної частин Лівобережного Лісостепу
ВІ Канівець, СВ Канівець, НА Кулик
Агроекологічний журнал, 43-47, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20