Васильева Л. | Васильєва Л. | Vasilyeva L. | Vasylieva L.
Васильева Л. | Васильєва Л. | Vasilyeva L. | Vasylieva L.
доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, Донбаська державна машинобудівна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене dgma.donetsk.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Автоматизоване проектування і виготовлення виробів із застосуванням CAD/CAM/CAE-систем
ОФ Тарасов, ОВ Алтухов, ПІ Сагайда, ЛВ Васильєва, ВЛ Аносов
72017
Экономико-математические методы и модели
ЛВ Васильева, ЕА Клеваник
62011
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ В ЕКОНОМІЦІ
ЛВ Васильєва, ІА Гетьман
62011
Математичні методи дослідження операцій: посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
ЛВ Васильєва, МП Богдан
Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
52018
Modelling of thermal processes in the cutting insert with a protective coating
AA Goncharov, AN Yunda, RY Bondarenko, SA Goncharova, ...
Nanomaterials: Application & Properties (NAP), International Conference on …, 2016
52016
К определению весомости критериев при оптимизации выбора режущего инструмента и режимов резания
ЕВ Мироненко, ЛВ Васильева
Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, 159-165, 2004
52004
Підвищення ефективності обробки на середніх токарних верстатах за рахунок оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різання / дис. канд. техн. наук. : спец. 05.03 …
ЛВ Васильева
ЛВ Васильева, 157, 2010
42010
Дослідження однофакторної і багатофакторної регресії, аналіз часових рядів у системі STATISTICA 6
ЛМ Топтунова, ЛВ Васильєва, ОА Кльованік
42008
Теория проектирования инструмента и его информационное обеспечение: маркетинг, квалиметрия, надежность и оптимизация
ГЛ Хает, ВС Гузенко, ЛГ Хает, ВН Черномаз, АЛ Еськов, ...
41994
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ЛВ ВАСИЛЬЕВА, АФ ТАРАСОВ, ИА ГЕТЬМАН
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 117-122, 2016
32016
Сучасні інформаційні технології в навчанні студентів економічних спеціальностей
ЛВ Васильєва, ІА Гетьман
Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки., 148-152, 2008
32008
Чисельні методи розв'язання інженерних задач у пакеті MathCAD
ЛВ Васильєва, ОА Гончаров, ВА Коновалов, НА Соловйова
32006
Эконометрика: начальный курс. Построение линейных и нелинейных моделей. Системы одновременных уравнений: Учеб. пособие для студ. вузов
ЛВ Васильева, ЕА Клеваник
32005
Dependence of the thermal field in the coated cutting insert on the cutting conditions
AA Goncharov, AN Yunda, SA Goncharova, DA Belous, SV Koval, ...
Nanomaterials: Application & Properties (NAP), 2017 IEEE 7th International …, 2017
22017
Оптимизация параметров технологического процесса сварки меди со сталью
ЛВ Васильева, ВВ Чигарев, ПА Гавриш
Восточно - европейский журнал передовых технологий 1 (49), 20-24, 2011
22011
Компьютерное моделирование процессов с помощью систем компьютерной математики
ЛВ Васильева, ОА Медведева, ИА Гетьман
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченко, 6-12, 2010
22010
Исследование критериев оптимальности процесса механообработки
ЛВ Васильева, ЕВ Мироненко
Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, 102 - 105, 2009
22009
Використання комп’ютерних технологій при вирішенні задач лінійного програмування.
ЛВ Васильева, ІА Гетьман
ДДМА, 2005
22005
Принятие решений при многокритериальной оптимизации
ЛВ Краснокутская, ГЛ Хает
Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем, 92-109, 1996
21996
Дослідження теплового поля твердосплавних пластин з багатошаровим покриттям
ЄВ Мироненко, ОА Гончаров, АМ Юнда, ЛВ Васильєва, СВ Коваль, ...
Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20