Підписатись
Заяць Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф.
Заяць Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф.
Институт демографии и социальных исследований
Підтверджена електронна адреса в online.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
478*2018
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К, 2005
4492005
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко, ЯБ Олійник та ін
Р продуктивних сил України
К.: КНЕУ, 102-104, 2000
168*2000
Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика
СІ Бандур, ТА Заяць, ІВ Терон
К.: РВПС України НАН України, 98, 2002
1642002
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1242006
ціна повернення: монографія/за заг. ред. ВП Горбуліна, ОС Власюка, ЕМ Лібанової, ОМ Ляшенко
Д і Крим
К.: НІСД, 2015
1212015
масштаби та можливості впливу/за ред
Н в Україні
ЕМ Лібанової. К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ …, 2012
1212012
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 279, 2006
1172006
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
109*2005
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко, ЯБ Олійник та ін
Р продуктивних сил України
К.: КНЕУ, 102-104, 2000
1042000
Україна: національна доповідь
ЦС Розвитку
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 176, 2017
942017
Соціально-демографічні проблеми українського села
Н України
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 12-25, 2007
872007
Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення: Монографія
ВМ Лич
К.: Наук. світ, 2003
852003
Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко, ЯБ Олійник
К.: КНЕУ, 364, 2000
822000
Effects of project manager competency on green construction performance: The Chinese context
P Sang, J Liu, L Zhang, L Zheng, H Yao, Y Wang
Sustainability 10 (10), 3406, 2018
752018
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 10, 2016
722016
методика оцінки і сучасний стан/Лібанова ЕМ, Власенко НС, Власюк ОС та ін
Л розвиток регіонів України
К.: РВПС України НАНУ; ПРООН в Україні, 2002.–123 с, 2002
712002
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
682007
рік (колектив авторів)/Щорічна науково-аналітична доповідь/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
572004
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
572002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20