Заяць Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф.
Заяць Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф.
Институт демографии и социальных исследований
Підтверджена електронна адреса в online.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
392*2018
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К.: Вид-во" Либідь, 2005
3622005
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко, ЯБ Олійник та ін
Р продуктивних сил України
К.: КНЕУ, 102-104, 2000
257*2000
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи:[монографія]
СІ Бандур, ТА Заяць
Черкаси: Брама-Україна 619, 2006
163*2006
Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика
СІ Бандур, ТА Заяць, ІВ Терон
К.: РВПС України НАН України, 98, 2002
1472002
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
128*2002
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 2006
1012006
масштаби та можливості впливу/за ред. ЕМ Лібанової
Н в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України 404, 2012
912012
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
90*2005
рік (колектив авторів)/Щорічна науково-аналітична доповідь/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
89*2004
Донбас і Крим: ціна повернення
ЛЕМЛОМ Горбулін В.П., Власюк О.С.
НІСД, 2015
80*2015
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
742005
Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення: Монографія
ВМ Лич
К.: Наук. світ, 2003
742003
методика оцінки і сучасний стан/Лібанова ЕМ, Власенко НС, Власюк ОС та ін
Л розвиток регіонів України
К.: РВПС України НАНУ; ПРООН в Україні, 2002.–123 с, 2002
682002
Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов
К.: КНЕУ, 2000
662000
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
632007
Україна: національна доповідь
ЦС Розвитку
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 176, 2017
502017
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2016
422016
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
412005
Продуктивність людських ресурсів України та регіональні можливості її забезпечення
Т Заяць
Україна: аспекти праці, 25-29, 2004
392004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20