Римма Еременко
Римма Еременко
Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження фенольного комплексу із трави люцерни посівної
СВ Ковальов, СВ Ковалев, АМ Ковальова, АМ Ковалева, ...
192008
Дослідження впливу екстракту з трави люцерни посівної на стан мембранних білків та мембран в умовах гемолізу еритроцитів
РФ Єрьоменко, РФ Еременко
72011
Визначення впливу екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін у системі крові за умов доксорубіцинової гіпопротеїнемії
РФ Єрьоменко, РФ Еременко
62012
Оценка влияния корректора белкового обмена экстракта из травы люцерны посевной на процессы окисления белков
РФ Еременко, ЛН Малоштан
Journal of Siberian Medical Sciences, 2014
52014
Вплив коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на гістоструктуру та функції органів імунної системи щурів в умовах експериментального імунодефіциту
РФ Єрьоменко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 24-36, 2012
42012
Экспериментальное исследование гипогликемической активности экстракта из травы люцерны посевной
РФ Ерёменко, ЛН Малоштан, ЕЮ Яценко
Казанский медицинский журнал 95 (4), 2014
22014
Вплив екстракту сої на концентрацію білків плазми крові на фоні доксорубіцінової кардіоміопатії (ДКМП)
ЛМ Малоштан, РФ Єрьоменко, ОМ Шаталова
Український біофармацевтичний журнал, 29-33, 2009
22009
Влияние экстракта травы люцерны посевной (Medicago sativa L.) на уровень половых гормонов у крыс-самок
РФ Еременко, ЛН Малоштан
Вестник Витебского государственного медицинского университета 13 (5), 2014
12014
Экстракт из травы люцерны посевной (Medicago sativa L.) перспективный корректор белкового обмена
РФ Еременко, СВ Ковалев, ЛН Малоштан, ВН Ковалев
Вестник Витебского государственного медицинского университета 13 (2), 2014
12014
Изучение влияния корректора белкового обмена экстракта из травы люцерны посевной на уровень тиреоидных гормонов
РФ Еременко, ЛН Малоштан, АА Щербак
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 105-111, 2013
12013
Влияние экстракта из травы люцерны посевной на уровень иммуноглобулинов у крыс с экспериментальным иммунодефицитом
РФ Єрьоменко, ЛМ Малоштан, ОЮ Яценко, РФ Еременко, ...
12013
Вивчення впливу коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на рівень тиреоїдних гормонів
РФ Єрьоменко, ЛМ Малоштан, ОА Щербак
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 105-110, 2013
12013
Вивчення впливу екстракту з люцерни на білковий обмін в умовах гострого тетрахлорметанового ураження гепатоцитів
РФ Єрьоменко, РФ Еременко
12012
Экспериментальное обоснование применения Медикабола в качестве корректора белкового обмена
РФ Еременко, ЛН Малоштан, АГ Кононенко
Сборник научных трудов SWorld 43 (4), 28-36, 2012
12012
Визначення ролі спадкових факторів та несприятливих чинників перинатальгого розвитку у формуванні цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків
РФ Єрьоменко, РФ Еременко, ВІ Ковальова, ВИ Ковалева, ...
2020
Важливість вивчення дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика» у системі підготовки здобувачів Вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія»
РФ Єрьоменко, РФ Еременко
2020
УРОВНИ ЛЕПТИНА КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ОН Литвинова, РФ Еременко, МС Попов, ВИ Ковалева, ЛВ Карабут
European Journal of Technical and Natural Sciences, 10-14, 2019
2019
Експериментальне вивчення токсикологічних характеристик та фармакологічної активності нового гелю на основі шоломниці байкальської
ГД Сліпченко, ОА Рубан, РФ Єрьоменко, МО Остапець, ГД Слипченко, ...
2019
Акушерство з оцінкою результатів досліджень: навч. посіб.
ОО Паламарчук, ВВ Паламарчук, РФ Єрьоменко, ВІ Ковальова, ...
2019
Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, генетичних, цитологічних, санітарно-гігієнічних) для студентів спеціальності 224 …
РФ Єрьоменко, ОВ Должикова, ГЛ Литвиненко, ОМ Литвинова, ...
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20