Чернікова Інна Володимирівна
Чернікова Інна Володимирівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920− червень 1941 рр.)
ІВ Чернікова
ІВ Чернікова.− Харків, 2007
42007
Унесок громадськості у справу охорони та вивчення культурної спадщини Харківщини (1920-ті–початок 1930-х років)
ІВ Чернікова
Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам …, 2009
12009
ДО 125–РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СТЕФАНА АНДРІЙОВИЧА ТАРАНУШЕНКА (1889–1976 РР.)
ІВ Чернікова, ИВ Черникова
Изд-во" Курсор", 2016
2016
До 125-річчя від дня народження Стефана Андрійовича Таранушенка (1889 – 1976 рр.)
ЧІ Володимирівна
Культурна спадщина Слобожанщини: збірка наукових статей, 52-61, 2016
2016
ДІЯЛЬНІСТЬ ОКРЕМОГО НАУКОВО–ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ІМЕНІ ГС СКОВОРОДИ З НАЦІОНАЛЬНО–ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
ІВ Чернікова, ИВ Черникова
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2015
2015
Вивчення та збереження пам’яток козацької доби на Харківщині у 1920-х – на початку 1930-х рр.
ІВ Чернікова
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр …, 2015
2015
Висвітлення проблеми охорони та вивчення культурної спадщини на Харківщині у радянських періодичних виданнях 1920-х рр.
ІВ Чернікова
«Краєзнавство і учитель – 2015»: Тези доповідей міжнародної наукової …, 2015
2015
Репресії серед жіноцтва пам’яткоохоронного руху Харківщини
ІВ Чернікова
Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст. Збірка наукових статей з пам …, 2013
2013
Пам’яткоохоронна діяльність музею Слобідської України імені Г.С. Сковороди (1920-ті рр.)
ІВ Чернікова
Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія: Історія та географія, 168-169, 2013
2013
Збереження історико-культурної спадщини на Харківщині у 1920-ті роки
ІВ Чернікова
Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї міжнародної …, 2012
2012
Актуальні проблеми збереження культурної спадщини в Східній Україні у роки тоталітарного режиму (1920-ті – початок 1930-х рр.).
ІВ Чернікова
Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi …, 2012
2012
Нищення музейної справи на Харківщині (1933 р.)
ІВ Чернікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
К90 Культурна спадщина Слобожанщини. Культура, мистецтво, філософія, охорона пам’яток.
ІВ Чернікова
2011
Рух збереження культурної спадщини на Харківщині у 1920-ті роки
ІВ Чернікова
Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст. Збірка наукових статей з пам …, 2011
2011
Вилучення церковних дзвонів на Харківщині (1920-початок 1930-х рр.)
ІВ Чернікова
Пам'ять століть. Планета. Історичний науковий та літературний журнал, 92-97, 2011
2011
Законодавче підгрунтя пам’яткоохоронної справи на Харківщині у другій половині 1920-х років
ІВ Чернікова
Культурна спадщина Слобожанщини. Культура, мистецтво, філософія, охорона пам …, 2011
2011
Музейні установи Харківщини – провідні центри регіонального пам’яткоохоронного руху (1920-ті – початок 1930-х рр.).
ІВ Чернікова
Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології, 191-192, 2011
2011
Заснування громадських пам’яткоохоронних об’єднань на Харківщині у 1920-ті роки
ІВ Чернікова
Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї міжнародної …, 2011
2011
Повернення С. Таранушенка
ІВ Чернікова
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2011
2011
Формування законодавчої бази пам’яткоохоронної справи на Харківщині на початку 1920-х років
ІВ Чернікова
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20