Олена Шабанова
Олена Шабанова
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
Підтверджена електронна адреса в cibs.ubs.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів
ТНВ Шабанова О. В.
Фінанси України, 80-98, 2016
52016
Наукові підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів
НВ Ткаченко, ОВ Шабанова
Фінанси України, 93-106, 2014
52014
Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік: Монографія
ЗСОК Авт. колектив
ТОВ «ДКС Центр», 2010
5*2010
Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу
НВ Ткаченко, ОВ Шабанова
Актуальні проблеми економіки, 450-458, 2016
42016
Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність та особливості формування
О Шабанова
Вісник Університета банківської справи, 71–77-71–77, 2016
32016
Нормативна динамічна модель оцінювання ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів
НВ Ткаченко, ОВ Шабанова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
32014
Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: монографія
РФ Пустовійта
УБС НБУ, 2009
32009
Management of changes in the insurance industry in the conditions of climate crisis
N Nagaichuk, O Shabanova, N Tretiak, A Marenych, H Chepeliuk
E3S Web of Conferences 166, 13006, 2020
22020
Наукові підходи до тлумачення сутності «факторинг»
ОВ Шабанова, ОМ Парубець
Проблеми і перспективи економіки та управління, 146-152, 2017
22017
Формування та реалізація стратегії розвитку інвестиційного потенціалу НПФ
ОВ Шабанова
22016
Специфіка інвестиційної діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів
О Шабанова
Схід, 72-78, 2014
22014
REGULATION OF DIRECTIONS OF INVESTING OF PENSIONS ASSETS.
OV Shabanova
Science of Krasnoyarsk/Nauka Krasnoyar'ya, 2014
12014
До питання про визначення поняття «фінансовий механізм недержавних пенсійних фондів»
ОВ Шабанова
Вісник Університету банківської справи, 195-198, 2013
12013
Управління активами недержавних пенсійних фондів
ОВ Шабанова
ОВ Шабанова//Управління фінансами в умовах вступу до СОТ: Збірник …, 2009
12009
Climate change: new challenges in insurer risk management
N Nagaichuk, O Shabanova, V Didenko
Фінансовий простір, 2019
2019
Науково-методичний підхід до визначення оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку
АМ Харченко, ОВ Шабанова, КФ Черкашина
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 33-38, 2017
2017
Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність та особливості формування
ШО В.
Вісник Університету банківської справи, 71-77, 2016
2016
METHODICAL FRAMEWORK DEVELOPMENT FOR RATING OF NON-STATE PENSION FUNDS BY THEIR INVESTMENT POTENTIAL LEVEL
NV Tkachenko, OV Shabanova
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 450, 2016
2016
Трансформація фінансового посередництва в сучасній економіці: монографія
НВТ за заг. ред. д-ра екон. наук
УБС НБУ, 2015
2015
Экономическая природа инвестиционной привлекательности негосударственных пенсионных фондов
ОВ Шабанова
Чернігівський науковий часопис, 47-54, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20