Мар'яна Михайлівна Ковтонюк
Мар'яна Михайлівна Ковтонюк
завідувач кафедри математики та інформатики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net
TitleCited byYear
Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики–бакалавра: монографія
ММ Ковтонюк
Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2013
102013
Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики
ММ Ковтонюк
Вінниця, 2014
72014
Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс]
ММ Ковтонюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія/Кримський …, 2011
72011
Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання
ММ Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
42012
Fundamentalizatsiya osvity yak neobkhidnyy chynnyk u systemi profesiynoyi pidhotovky spetsialista (The fundamentalization of education as an essential component of the system …
MM Kovtonyuk
Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity: pedahohika i psykholohiya/Kryms …, 2011
22011
Організація самостійної навчальної діяльності студента в умовах Європейської кредитно-трансферної системи
ММ Ковтонюк, СМ Бак, СН Бак
22008
Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 261-267, 2015
12015
Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
ДБ Мехед
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
12013
Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 202-210, 2012
12012
Проблема фундаменталізації професійної освіти майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Сучасний навчально-методичний комплекс: можливості, проблеми, перспективи
ММ Ковтонюк, ЛВ Антонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
12010
Інноваційна педагогічна технологія формування предметних компетентностей студентів педагогічних ВНЗ
ММ Ковтонюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.–Суми: СумДПУ ім …, 2009
12009
АКТИВНЕ ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ.
ММ Ковтонюк, М Коцюбинського
ББК 74.04 М43 П 78, 8, 2007
12007
АСИМПТОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФОРМАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗЧИСЛЕННОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З МАЛИМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ ПОХІДНІЙ
ММ Ковтонюк
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018), 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ
ММ Ковтонюк, МВ Дідовик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою математичної евристики
ММ Ковтонюк
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018), 2018
2018
НАБУТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ІА Акуленко, ВГ Бевз, МІ Бурди, МІ Жалдака, ММ Ковтонюк, ОІ Матяш, ...
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 15, 2018
2018
Науково-популярний альманах" Математика та інформатика навколо нас". Випуск 1
М Ковтонюк, С Бак, Н Захарченко
2018
ДО ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
М Жалдака, А Колмогорова, Г Луканкіна, Г Михаліна, В Монахова, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 185, 2017
2017
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ІА Акуленко, ВГ Бевз, МІ Бурди, МІ Жалдака, ММ Ковтонюк, ОІ Матяш, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 149, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20