Follow
Мар'яна Михайлівна Ковтонюк / M. Kovtonyuk / Marianna Kovtoniuk
Мар'яна Михайлівна Ковтонюк / M. Kovtonyuk / Marianna Kovtoniuk
завідувач кафедри математики та інформатики, Вінницький державний педагогічний університет імені
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Substantiation of consolidated inertial parameters of vibrating bunker feeder
BY Oleksiy S. Lanets, Irina A. Derevenko, Volodymyr M. Borovets, Mariana M ...
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 4, Р.47-53., 2019
19*2019
Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загально професійної підготовки майбутнього учителя математики
ММ Ковтонюк
Вінниця, 2014
162014
Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики–бакалавра
ММ Ковтонюк
монографія/Ковтонюк Мар’яна Михайлівна.–Вінниця: Фірма «Планер, 2013
152013
Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс]
ММ Ковтонюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія/Кримський …, 2011
112011
Mathematical models of dynamics of friable media and analytical methods of their research
YT 97. Bohdan I. Sokil, Andriy P. Senyk, Maria B. Sokil, Andriy I. Andrukhiv ...
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 4, Р.74-79, 2019
8*2019
Алгебра та початки аналізу. 11 клас
ММ Ковтонюк, СМ Бак
72006
Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 261-267, 2015
52015
Інноваційна педагогічна технологія формування предметних компетентностей студентів педагогічних ВНЗ
ММ Ковтонюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ ім …, 2009
52009
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ
М Ковтонюк, М Скавронська, М Дідовик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
52006
Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання
ММ Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
42012
Computer science teachers’ readiness to develop and use computer didactic games in educational process (Готовність учителя інформатики до розробки та використання комп’ютерних …
NRO Roman S. Gurevych, Oksana V. Klochko, Vitalii I. Klochko, Mariana M ...
Information Technologies and Learning Tools 75 (1), 122-137, 2020
32020
Проблема фундаменталізації професійної освіти майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2012
32012
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
М Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
32008
Організація самостійної навчальної діяльності студента в умовах Європейської кредитно-трансферної системи
ММ Ковтонюк, СМ Бак
32008
Аналіз рівнів сформованості фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
ММ Ковтонюк, ЛО Яковишена
Физико-математическое образование, 57-64, 2020
22020
Сучасні тенденції фахової підготовки майбутніх учителів за кордоном
ММ Ковтонюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
22013
Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
ДБ Мехед
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
22013
Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 202-210, 2012
22012
Організаційно-методичні аспекти проектування дослідницького навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін
ММ Ковтонюк, ЛВ Автонюк
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2011
22011
Fundamentalizatsiya osvity yak neobkhidnyy chynnyk u systemi profesiynoyi pidhotovky spetsialista (The fundamentalization of education as an essential component of the system …
MM Kovtonyuk
Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity: pedahohika i psykholohiya/Kryms …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20