Мар'яна Михайлівна Ковтонюк
Мар'яна Михайлівна Ковтонюк
завідувач кафедри математики та інформатики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net
TitleCited byYear
Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики–бакалавра: монографія
ММ Ковтонюк
Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2013
102013
Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики
ММ Ковтонюк
Вінниця, 2014
72014
Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс]
ММ Ковтонюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія/Кримський …, 2011
72011
Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання
ММ Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
42012
Fundamentalizatsiya osvity yak neobkhidnyy chynnyk u systemi profesiynoyi pidhotovky spetsialista (The fundamentalization of education as an essential component of the system …
MM Kovtonyuk
Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity: pedahohika i psykholohiya/Kryms …, 2011
22011
Організація самостійної навчальної діяльності студента в умовах Європейської кредитно-трансферної системи
ММ Ковтонюк, СМ Бак, СН Бак
22008
Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
ДБ Мехед
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
12013
Проблема фундаменталізації професійної освіти майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Сучасний навчально-методичний комплекс: можливості, проблеми, перспективи
ММ Ковтонюк, ЛВ Антонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
12010
Інноваційна педагогічна технологія формування предметних компетентностей студентів педагогічних ВНЗ
ММ Ковтонюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.–Суми: СумДПУ ім …, 2009
12009
АКТИВНЕ ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ.
ММ Ковтонюк, М Коцюбинського
ББК 74.04 М43 П 78, 8, 2007
12007
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ
ММ Ковтонюк, МВ Дідовик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
НАБУТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ІА Акуленко, ВГ Бевз, МІ Бурди, МІ Жалдака, ММ Ковтонюк, ОІ Матяш, ...
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 15, 2018
2018
Науково-популярний альманах" Математика та інформатика навколо нас". Випуск 1
М Ковтонюк, С Бак, Н Захарченко
2018
ДО ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
М Жалдака, А Колмогорова, Г Луканкіна, Г Михаліна, В Монахова, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 185, 2017
2017
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ІА Акуленко, ВГ Бевз, МІ Бурди, МІ Жалдака, ММ Ковтонюк, ОІ Матяш, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 149, 2017
2017
Сайт «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю САМ» в освітньому просторі студента вищого навчального закладу
КМ М.
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності 1, 128-132, 2017
2017
Історичне становлення кафедри математики та інформатики на теренах величного літопису найстарішого вищого навчального закладу Поділля
К ММ, ТЛ А., СО М.
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності 1, 3-13, 2017
2017
Cайт «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю сам» в освітньому просторі студента вищого навчального закладу
ММ Ковтонюк
Вінниця: ФОП Рогальська ІО, 2017
2017
Задачі графічного змісту як один із засобів формування предметних компетентностей учнів ЗНЗ
ММ Ковтонюк, ЛС Озиранська, ЛС Озиранская, ТА Подчос
Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20