Мар'яна Михайлівна Ковтонюк
Мар'яна Михайлівна Ковтонюк
завідувач кафедри математики та інформатики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики–бакалавра: монографія
ММ Ковтонюк
монографія/Ковтонюк Мар’яна Михайлівна.–Вінниця: Фірма «Планер, 2013
122013
Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики
ММ Ковтонюк
Вінниця, 2014
112014
Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс]
ММ Ковтонюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія/Кримський …, 2011
102011
Алгебра та початки аналізу. 10 клас
ММ Ковтонюк
Х.: Вид. група „Основа, 2005
62005
Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання
ММ Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
42012
Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 261-267, 2015
32015
Інноваційна педагогічна технологія формування предметних компетентностей студентів педагогічних ВНЗ
ММ Ковтонюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
32009
Fundamentalizatsiya osvity yak neobkhidnyy chynnyk u systemi profesiynoyi pidhotovky spetsialista (The fundamentalization of education as an essential component of the system …
MM Kovtonyuk
Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity: pedahohika i psykholohiya/Kryms …, 2011
22011
Організація самостійної навчальної діяльності студента в умовах Європейської кредитно-трансферної системи
ММ Ковтонюк, СМ Бак, СН Бак
22008
Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою математичної евристики
ММ Ковтонюк
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018), 2018
12018
Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
ДБ Мехед
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
12013
Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 202-210, 2012
12012
Проблема фундаменталізації професійної освіти майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Організаційно–методичні аспекти проектування дослідницького навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін
ММ Ковтонюк, ЛВ Антонюк
Наука і освіта//Науково-практичний журнал.–Одеса: Південний науковий центр …, 2011
12011
Сучасний навчально-методичний комплекс: можливості, проблеми, перспективи
ММ Ковтонюк, ЛВ Антонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
12010
АКТИВНЕ ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ.
ММ Ковтонюк, М Коцюбинського
ББК 74.04 М43 П 78, 8, 2007
12007
Аналіз рівнів сформованості фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
ММ Ковтонюк, ЛО Яковишена
Физико-математическое образование, 2020
2020
АСИМПТОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФОРМАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗЧИСЛЕННОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З МАЛИМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ ПОХІДНІЙ
ММ Ковтонюк
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018), 2018
2018
Формування інноваційного середовища майбутніх учителів математики та фізики
ММ Ковтонюк, МВ Дідовик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
НАБУТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ІА Акуленко, ВГ Бевз, МІ Бурди, МІ Жалдака, ММ Ковтонюк, ОІ Матяш, ...
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 15, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20