Мар'яна Михайлівна Ковтонюк / M. Kovtonyuk / Marianna Kovtoniuk
Мар'яна Михайлівна Ковтонюк / M. Kovtonyuk / Marianna Kovtoniuk
завідувач кафедри математики та інформатики, Вінницький державний педагогічний університет імені
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики
ММ Ковтонюк
Вінниця, 2014
172014
Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики–бакалавра: монографія
ММ Ковтонюк
монографія/Ковтонюк Мар’яна Михайлівна.–Вінниця: Фірма «Планер, 2013
152013
Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс]
ММ Ковтонюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія/Кримський …, 2011
122011
Substantiation of consolidated inertial parameters of vibrating bunker feeder
BY Oleksiy S. Lanets, Irina A. Derevenko, Volodymyr M. Borovets, Mariana M ...
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 4, Р.47-53., 2019
11*2019
Алгебра та початки аналізу. 10 клас
ММ Ковтонюк
Х.: Вид. група „Основа, 2005
72005
Mathematical models of dynamics of friable media and analytical methods of their research
YT 97. Bohdan I. Sokil, Andriy P. Senyk, Maria B. Sokil, Andriy I. Andrukhiv ...
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 4, Р.74-79, 2019
5*2019
Інноваційна педагогічна технологія формування предметних компетентностей студентів педагогічних ВНЗ
ММ Ковтонюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
52009
Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 261-267, 2015
42015
Формування мотивації навчальної діяльності студентів першокурсників
М Ковтонюк, М Скавронська, М Дідовик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
42006
Проблема фундаменталізації професійної освіти майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2012
32012
Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання
ММ Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
32012
Організація самостійної навчальної діяльності студента в умовах Європейської кредитно-трансферної системи
ММ Ковтонюк, СМ Бак
32008
Computer science teachers’ readiness to develop and use computer didactic games in educational process (Готовність учителя інформатики до розробки та використання комп’ютерних …
NRO Roman S. Gurevych, Oksana V. Klochko, Vitalii I. Klochko, Mariana M ...
Information Technologies and Learning Tools 75 (1), 122-137, 2020
22020
Сучасні тенденції фахової підготовки майбутніх учителів за кордоном
ММ Ковтонюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
22013
Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики
ММ Ковтонюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 202-210, 2012
22012
Організаційно–методичні аспекти проектування дослідницького навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін
ММ Ковтонюк, ЛВ Антонюк
Наука і освіта//Науково-практичний журнал.–Одеса: Південний науковий центр …, 2011
22011
Fundamentalizatsiya osvity yak neobkhidnyy chynnyk u systemi profesiynoyi pidhotovky spetsialista (The fundamentalization of education as an essential component of the system …
MM Kovtonyuk
Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity: pedahohika i psykholohiya/Kryms …, 2011
22011
ПРОФЕСІЙНА спрямованість викладання фізико-математичних дисциплін В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
МВ Дідовик, ММ Ковтонюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2010
22010
Сучасний навчально-методичний комплекс: можливості, проблеми, перспективи
ММ Ковтонюк, ЛВ Антонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
22010
Реалізація індивідуального підходу в навчанні математичного аналізу студентів в умовах поєднання традиційних і дистанційних методів навчання
М Ковтонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20