Лариса Андрейко
Лариса Андрейко
ННІ БТ "УАБС" НБУ
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Можливості відтворення інтертекстуальності у перекладі
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
ЧДТУ, 2009
22009
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, Л Андрейко, Л Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі
ЛВ Андрейко
Філологічні трактати, 7-13, 2015
12015
До питання перекладу юридичних текстів
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2013
12013
Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко, ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019
2019
Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко, ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
" РОДОВІД", 2018
2018
Використання подкастів при викладанні англійської мови у вищій школі
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
Сумський державний університет, 2017
2017
Кар'єрні можливості для студентів міжнародної економіки: перспективи та виклики
ВЮ Барвінок, ВЮ Барвинок, ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
Общественная организация" Институт социальной трансформации", 2017
2017
Технологія" перевернутого класу" у викладанні іноземної мови
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
ТзОВ" Трек-ЛТД", 2017
2017
Міжнародні стандарти оцінювання професійної майстерності викладачів іноземної мови
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
Гнозис, 2016
2016
Teaching Presentation Skills to Business English Students: Hands-On Experience of the Ukrainian Academy of Banking
LV Andreyko
ХНУ імені ВН Каразіна, 2015
2015
Error correction strategies in English speaking classroom
LV Andreyko
ВВП" Мрія", 2014
2014
Художній переклад у постмодерністському просторі
Л Андрейко
Світогляд-Філософія-Релігія, 5-13, 2014
2014
Інтерактивні методи викладання іноземної мови
ЛВ Андрейко
Сумський державний університет, 2014
2014
Іронія постмодерністського тексту: обрії сприйняття
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2014
2014
Classroom management skills for teaching English
LV Andreyko
ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
2014
Classroom interaction in teaching English
LV Andreyko
Publishing House «Education and Science», 2014
2014
Key Terms in Finance, Banking, Accounting and Audit
LV Andreiko, HB Kozlovska, AO Khodtseva
Університетська книга, 2014
2014
Навчання професійно-орієнтованому читанню студентів юридичних спеціальностей
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко
Друкарський дім «Папірус»,, 2014
2014
Motivating students in the English language classroom
LV Andreyko
ПолтНТУ, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20