В.В. Холявко, V.V. Kholiavko, В.В. Холявко
В.В. Холявко, V.V. Kholiavko, В.В. Холявко
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpm.kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Навчальний посібник
ВВ Холявко, ІА Владимирський, ОО Жабинська
Центр учбової літератури, 2016
82016
Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2. Частина 2. Фазовий склад, структура …
ТА Роїк, ВВ Холявко, ОС Луференко
НТУУ «КПІ», 2009
52009
Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавів системи Al–Cu–Fe при реакційній дифузії галію
ВВ Холявко
aвтореф. дис, 2006
32006
Принципи одержання композиційних зносостійких матеріалів на основі відходів інструментального виробництва/Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы …
ТА Роїк, АП Гавриш, ПО Киричок, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Донецк: ДонНТУ, 2, 2012
22012
Influence of mechanism of secondary-structures tribo-synthesis on properties of antifriction nickel-based composite materials
TA Roik, VV Kholyavko, YY Vitsyuk, OO Melnyk
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 31 (8), 1111-1123, 2009
22009
Особливості формування структури і властивостей композиційних матеріалів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 181-185, 2008
22008
СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТА АНТИФРИКЦІЙНІСТЬ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПІДШИПНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ …
АП Гавриш, ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 45-50, 2009
12009
Закономірності зміни властивостей i оптимізація складу антифрикційних композиційних матеріалів з нікелевою матрицею
ТА Роїк, ВВ Холявко, ЮЮ Віцюк
НТУУ «КПІ», 2008
12008
Формування структури і властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі нікелю
ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 179-184, 2008
12008
ТемперАтурнА тА швидкіснА чутливістЬ меХанічниХ властивостей В перспективниХ сплаваХ Tnm
ЮМ Подрезов, МВ Ремез, ВВ Холявко, МД Прокопчук
World Science 1 (11 (51)), 25-30, 2019
2019
Міжнародна акредитація освітніх програм, як інструмент забезпечення якості вищої освіти
БІ Дуда, ВА Пасічник, ВВ Холявко
Матеріали науково-технічної конференції" Прогресивна техніка, технологія та …, 2019
2019
Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Лабораторний практикум
ВВ Холявко, ІА Владимирський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Вплив умов ізотермічного гартування на псевдопружну поведінку бейнітного чавуну
ЮМ Подрезов, ПМ Романко, ВВ Холявко, НМ Марченко
RS Global, 2019
2019
Механічна поведінка бейнітного чавуну при підвищених температурах
ТО Іващук, ВВ Холявко, ДГ Вербило, НМ Марченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Формування фазового складу та структури антифрикційного матеріалу на основі високолегованого нікелевого сплаву ХН55ВМТКЮ
ВВ Холявко, ОМ Катюха
2016
Механічні властивості бейнітного чавуну при підвищених температурах
ЮМ Подрезов, КО Гогаєв, ОС Коряк, ДГ Вербило, СМ Волощенко, ...
Электронная микроскопия и прочность материалов, 2016
2016
Методологія реалізації компетентнісного підходу у викладанні технічних дисциплін напрямку «Інженерне матеріалознавство»
ВВ Холявко
2015
Практикум з кредитного модулю. Фізика металів–3. Дефекти в кристалах для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», програми професійного спрямування …
ВВ Холявко, ЛД Демченко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Фізичні основи міцності та руйнування
ВВ Холявко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства
ВМ Надутов, ВВ Холявко, ОВ Філатов, ЮМ Макогон
НТУУ «КПІ», 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20