В.В. Холявко, V.V. Kholiavko, В.В. Холявко
В.В. Холявко, V.V. Kholiavko, В.В. Холявко
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpm.kpi.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавів системи Al–Cu–Fe при реакційній дифузії галію
ВВ Холявко
aвтореф. дис, 2006
32006
Принципи одержання композиційних зносостійких матеріалів на основі відходів інструментального виробництва/Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы …
ТА Роїк, АП Гавриш, ПО Киричок, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Донецк: ДонНТУ, 2, 2012
22012
Особливості формування структури і властивостей композиційних матеріалів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 181-185, 2008
22008
Influence of Mechanism of Secondary-Structures Tribo-synthesis on Properties of Antifriction Nickel-Based Composite Materials
TA Roik, VV Kholyavko, YY Vitsyuk, OO Melnyk
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 31 (8), 1111-1123, 2009
12009
СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТА АНТИФРИКЦІЙНІСТЬ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПІДШИПНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ …
АП Гавриш, ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 45-50, 2009
12009
Міжнародна акредитація освітніх програм, як інструмент забезпечення якості вищої освіти
БІ Дуда, ВА Пасічник, ВВ Холявко
Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта, 2019
2019
ББК 34.2 я73 Х 75 Гриф надано Вченою радою Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТА Роїк, МВ Карпець, ВВ Холявко, ІА Владимирський, ОО Жабинська, ...
2016
Механічна поведінка бейнітного чавуну при підвищених температурах
ТО Іващук, ВВ Холявко, ДГ Вербило, НМ Марченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Формування фазового складу та структури антифрикційного матеріалу на основі високолегованого нікелевого сплаву ХН55ВМТКЮ
ВВ Холявко, ОМ Катюха
2016
Механічні властивості бейнітного чавуну при підвищених температурах
ЮМ Подрезов, КО Гогаєв, ОС Коряк, ДГ Вербило, СМ Волощенко, ...
Электронная микроскопия и прочность материалов, 2016
2016
Методологія реалізації компетентнісного підходу у викладанні технічних дисциплін напрямку «Інженерне матеріалознавство»
ВВ Холявко
2015
Практикум з кредитного модулю. Фізика металів–3. Дефекти в кристалах для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», програми професійного спрямування …
ВВ Холявко, ЛД Демченко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Фізичні основи міцності та руйнування
ВВ Холявко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства
ВМ Надутов, ВВ Холявко, ОВ Філатов, ЮМ Макогон
НТУУ «КПІ», 2015
2015
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ МАШИН
АП Гавриш, ТА Роїк, ПО Киричок, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Технологiчнi комплекси, 137-145, 2013
2013
ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТА Роїк, АП Гавриш, ПО Киричок, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 261-265, 2012
2012
Формування властивостей композитних підшипників на основі відходів легованої сталі для друкарських машин
АП Гавриш, ТА Роїк, ЮЮ Віцюк, ОО Мельник, ВВ Холявко
Прогресивні технології і системи машинобудування, 51-057, 2012
2012
THE INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS ON THE FORMATION OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF COMPOSITE BEARING MATERIALS ON THE BASIS OF STEEL OFFCUTS OF 11P3M3ᶲ2. PART 2. PHASE …
TA Roik, VV Kholiavko, OS Luferenko
Naukovi visti NTUU-KPI 2009 (4), 2009
2009
Влияние легирующих элементов на формирование структуры и свойств композиционных подшипниковых материалов на основе отходов стали 11Р3М3Ф2. Часть 1. Технологические факторы …
АС Луференко, ТА Роик, ВВ Холявко
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
2009
The influence of alloying elements on the formation of the structure and properties of composite bearing materials on the basis of steel offcuts of 11Р3М3Ф2. Part 1 …
VV Kholiavko, OS Luferenko, TA Roik
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20