Подписаться
Галина Штогрин
Название
Процитировано
Процитировано
Год
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
2592012
Соціоекологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій
ЯВО В.І. Куценко
52016
Аналіз сучасного стану водовідведення та водозабезпечення сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів
ГC Штогрин
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 470-475, 2016
32016
Шляхи вдосконалення еколого-економічного розвитку житлово-комунального господарства України
ГС Штогрин
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
32016
Концепція соціально етичного маркетингу: витоки й сучасні засади
О Врублевська, Є Майовець, О Сакаль, А Коваленко, Г Штогрин, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 5 (46), 373-386, 2022
22022
Механізм визначення рівня сталого соціально-екологічного розвитку житлово-комунального господарства регіону
ГС Штогрин
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 494, 2017
22017
Інтегроване управління лісокористуванням
ОВ Сакаль, НА Третяк, ГС Штогрин
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2019
12019
Парадигма інтегрованого управління в контексті забезпечення сталого водокористування
ГС Штогрин
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 626, 2018
12018
Екологоорієнтовані інструменти державного регулювання житлово-комунального господарства сільських територій: перспективи розвитку
Г Штогрин
Економіка природокористування і охорони довкілля, 253-260, 2016
12016
Аналіз тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України: сучасний стан
ГС Штогрин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
12015
Основні напрями реформування житлово-комунального господарства в ринковій економіці України
ГС Штогрин
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 198-203, 2014
12014
Peculiarities of Capitalization of Land Resources of Ukraine: Research Methodology
А Сундук, Ю Шпильова, ЮМ Жукова, Р Третяк, Г Штогрин, Н Третяк
Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 409-416, 2023
2023
Аналіз поняття та особливостей інфраструктури функціонування земельного капіталу сільських територій
ГС Штогрин
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2022
2022
ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Н Третяк, Г Штогрин, І Бегаль
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2020
2020
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОВ Сакаль, НА Третяк, ГС Штогрин
Экономический вестник университета, 98-106, 2019
2019
Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства у сфері природокористування
ОВ Сакаль, НА Третяк, ГС Штогрин
ІФНТУНГ, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ШГ С.
2017
Національна парадигма сталого розвитку України. – вид. 2-ге, переробл. і доповн.
УБЄП За заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф.
2016
Konzeptuelle Grundsätze des Wirtschaftswachstums bei der Globalisierung
W Jatsenko.
2016
ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
S Galyna
Восточно-европейский научный журнал 7 (4), 117-120, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20