Підписатись
Igor Patrakeiev, Ігор Патракеєв, Igor Patrakeyev
Igor Patrakeiev, Ігор Патракеєв, Igor Patrakeyev
vojenský důchodce
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна: навч. посібник
ВА Толстохатько, ОЄ Поморцева, ІМ Патракеєв
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
122014
Онтологічне дослідження міського середовища
ІМ Патракеєв
Управління розвитком складних систем, 159-168, 2015
112015
Моделирование движения пешеходов в городских условиях
ЖВЕ Патракеев И.М.
Коммунальное хазяйство городов. Научно-технический сборник. Выпуск 90. Серия …, 2009
82009
Концепція використання геоинформатики в побудові інформаційно-кіруючої системи «Вища школа України»
КО Метешкін, ІМ Патракеєв, ОВ Постоєнко
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання …, 2009
82009
Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних
А Лященко, І Патракеєв
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 174-177, 2015
62015
Организация парковок в крупном городе на основе пространственно-точного моделирования
ЛОГ Патракеев И.М., Жуков В.Е.
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И …, 2010
52010
ГІС в управлінні територіями
ІМ Патракеєв
ІМ Патракеєв; ХНАМГ–Х.: ХНАМГ, 2011.–115 с, 0
5
Assessment and management of urban environmental quality in the context of Inspire requirements
A Lyashchenko, I Patrakeyev, V Ziborov, L Datsenko, O Mikhno
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 16 (2), 55-71, 2021
42021
Methods of evaluation of the state and efficiency of the urban environment
NLH I. Patrakeev, V. Ziborov
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2017
3*2017
Совершенствование возможностей ГИС на основе применения нечетких множеств
ЕАА Патракеев И.М., Метешкин К.А.
Системи обробки інформації. Збірник наукових праць., С. 93-95, 2008
3*2008
Intelligent technology for estimating of urban environment quality
OM Igor Patrakeyev, Victor Ziborov
Geographia Technica 15 (Issue 2), pp. 147-160., 2020
22020
Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань
ІМ Патракеєв, ВВ Зіборов, НЮ Лазоренко-Гевель
Містобудування та територіальне планування, 469-476, 2016
22016
Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища
ІМ Патракеєв
КНУБА, 2016
22016
Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища: монографія.
ВД Шипулін, ІМ Патракеєв, ВА Толстохатько, НП Трипутіна, ...
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
22014
Особенности организации пространственно-иерархических данных в системе управления образованием на региональном уровне
КА Метешкин, ИМ Патракеев, ЕА Семенихина
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (5 (45)), 42-45, 2010
22010
Integrated Modeling of Complex Objects of Geoinformational Monitoring
TY Igor Patrakeyev, 2Victor Ziborov, Yuliia Maksymova
Journal of Architecture and Civil Engineering 6 (Issue 7), pp: 28-36, 2021
12021
Estimation of metabolic flows of urban environment based on fuzzy expert knowledge
I Patrakeyev, V Ziborov, O Mikhno
Geodesy and Cartography 46 (1), 8-16, 2020
12020
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія
К авторів, ВІА за заг. Ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченко
колективна монографія, 603 с, 2019
1*2019
Концепція метаболізму міського середовища
О Міхно, І Патракеєв
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
12017
Геоинформационное обеспечение пространственно-планировочных решений в условиях неопределенности
ЖВЕ Патракеев И.М.,Андрющенко Е.О.
Восточно-Еврорпейский журнал передовых технологий., с.с. 45-50., 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20