Кучерява Тетяна Олексіївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивідуальної роботи студентів
ТО Кучерява, МВ Сільченко, ІВ Шабаліна
К.: КНЕУ, 2006
6*2006
Використання кейс-методу як активного методу систематизації та інтеграції знань студентів
ТО Кучерява, МВ Сільченко
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2005
32005
Опорний конспект лекцій як інтегруюча складова навчально-методичного комплексу з інформатики
ЮМ Красюк, МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
22015
Реалізація комунікативної спрямованості процесу навчання через систему навчальних задач
ЮМ Красюк, ЮН Красюк, МВ Сільченко, МВ Сильченко, ГМ Супрунюк, ...
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europ, 2018
12018
Інтегрований підхід до навчання інформатики
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2007
12007
Дистанційні технології в освітньому просторі університету: розширення Moodle-спільноти
ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк, ТО Кучерява, ТА Кучерявая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Інтегрування дистанційної освіти в навчальний процес
ТО Кучерява, ТА Кучерявая, ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Використання тематичних відеолекцій в процесі організації самостійної роботи студентів
МВ Сільченко, МВ Сильченко, ЮМ Красюк, ЮН Красюк
Київський національний університет культури і мистецтв, 2016
2016
Аналіз ринку споживчих кредитів в рамках проведення міждисциплінарного тренінгу
МВ Сільченко, ЮМ Красюк, ТО Кучерява
Міленіум, 2014
2014
Використання «хмарних технологій» в організації самостійної роботи студентів при навчанні інформатики
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань
МВ Сільченко, МВ Сильченко, ТО Кучерява, ТА Кучерявая, ЮМ Красюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Методологічні засади розробки та впровадження у навчальний процес опорного конспекту
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Формування навчально-методичного комплексу з дисципліни «Інформатика» на інноваційних засадах
МВ Сільченко, ЮМ Красюк, ТО Кучерява, ІВ Шабаліна
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
2012
Інформатика: комплексні кейси
ЮМ Красюк, ЮН Красюк, МВ Сільченко, МВ Сильченко, ТО Кучерява, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Ситуаційний аналіз у навчанні інформатики: досвід та пропозиції
МВ Сільченко, ЮМ Красюк, ТО Кучерява, ІВ Шабаліна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2011
Компетентнісний підхід до організації поточного контролю знань та умінь студентів
ЮМ Красюк, ТО Кучерява, МВ Сільченко, ІВ Шабаліна
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010
2010
Інформатика: інноваційні технології навчання
МВ Сільченко, МВ Сильченко, ЮМ Красюк, ЮН Красюк, ТО Кучерява, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
Безперервний моніторинг знань, умінь та навичок студентів як засіб підвищення якості навчання
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010
2010
Досвід розробки мультимедійного комплексу як основи проведення інтерактивної лекції
МВ Сільченко, ЮМ Красюк, ТО Кучерява
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2009
2009
Досвід навчання інформатики на основі диференційованого підходу
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20