Іваницька Тетяна Анатоліївна, Иваницкая Татьяна Анатольевна, Ivanytska TA, Ivanitskaya T.A.
Іваницька Тетяна Анатоліївна, Иваницкая Татьяна Анатольевна, Ivanytska TA, Ivanitskaya T.A.
Українська медична стоматологічна академія,Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Терапевтичний підхід до пацієнтів з фіброзом печінки в залежності від наявності дисплазії сполучної тканини
ІВ Іваницький, ТА Іваницька, ИВ Иваницкий, ТА Иваницкая
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017
22017
Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності (огляд літератури
СІ Треумова, ЄЄ Петров, ТА Іваницька
Вісник проблем біології і медицини 3 (4), 2017
22017
Особливості визначення показників еластичності тканини печінки за допомогою зсувнохвильової еластографії у пацієнтів молодого віку в залежності від наявності стеатогепатозу та …
ІВ Іваницький, ТА Іваницька
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2017
22017
Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи
ЯЄ Блоха, ІВ Іваницький, ВВ Кононенко, ТА Іваницька
Молодий вчений, 481-484, 2018
12018
Ультразвукова діагностика як метод визначення тактики ведення пацієнтів зі стенозом спинномозкового каналу та синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів на етапі …
ІВ Іваницький, ТА Іваницька, ВЮ Штомпель
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Контроль знань студентів медицини і його деякі психологічні проблеми в контексті надання переваги тестовим завданням
ЄЄ Петров, ЮМ Казаков, СІ Треумова, ТА Іваницька
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Оцінка ефективності дистанційного навчання з точки зору здобувачів вищої медичної освіти
ТА Іваницька, НВ Кузьменко, ЄЄ Петров, СІ Треумова
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
THE PUBLIC AWARENESS OF OVERWEIGHT AND OBESITY AS A RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASES
SV Shut, ТА Trybrat, TA Ivanytska, OO Goncharova, LO Katrychenko
The Medical and Ecological Problems 24 (3-4), 15-18, 2020
2020
Особливості сезонних змін стану перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та в умовах …
ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова, ТА Іваницька, ТА Савчук
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
The peculiarities of the changes of some cardiohemodynamic and microcirculat ory indices in conditions of the comorbid course of essential hypertens ion
KTV Burmak Yu.G.*, Petrov Ye.Ye., Kazakov Yu.M., Chekalina N.I., Treumova S ...
The New Armenian Medical Journal 14 (2), 20-28, 2020
2020
Hypomagnesemia as a predictor of early remodeling of blood vessels in young men with essential hypertens ion
SSV Ivanitskaya T.A., Burmak Yu.G.*, Ivanitskiy I.V., Petrov Ye.Ye., Kazakov ...
The New Armenian Medical Journal 14 (2), 52-57, 2020
2020
Динамика показателей синтеза лейкотриенов и активности пероксидации липидов в ранние сроки лечения больных при коморбидном течении пептической язвы
ЮГ Бурмак, ЕЕ Петров, ТА Иваницкая, ЮГ Бурмак, ЄЄ Петров, ...
2020
The peculiarities of the changes of some cardiohemodynamic and microcirculat ory indices in conditions of the comorbid course of essential hypertens ion
KTV Burmak Yu.G.*, Petrov Ye.Ye., Kazakov Yu.M., Chekalina N.I., Treumova S ...
The New Armenian Medical Journal 14 (2), 20-28, 2020
2020
Практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх лікарів: методологічні та практичні аспекти
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова, ТА Іваницька
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
До питання самоідентифікації сімейного лікаря в умовах vедичної реформи
ІВ Іваницький, ЯЄ Блоха, ТА Іваницька
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Розповсюдженість деяких факторів ризику розвитку артеріальної гіпертезії у осіб молодого віку та можливі напрями їх коригування
ІО Карлінська, ТА Іваницька
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Порівняльна характеристика деяких показників ліпідного обміну і функції ендотелію у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого ґенезу та в умовах його …
ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова, ТА Іваницька, ЕЕ Петров, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Left ventricular non-compaction associated with genetic disturbance of folic acid metabolism
IV Ivanytskyi, OI Katerenchuk, KA Nekrasov, TA Ivanytska
Kardiologia polska 77 (12), 1196-1197, 2019
2019
DYNAMICS OF THE CHANGE OF LEUKOTRIENES SYNTHESIS AND LIPOPEROXIDATION ACTIVITY DURING THE EARLY PERIOD OF THE TREATMENT OF THE PATIENTS WITH DUODENAL PEPTIC ULCER IN …
YG Burmak, YY Petrov, LB Nemchenko, TA Ivanitskaya
Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific journal …, 2019
2019
Оптимізація імунного статусу як складова частина комплексного лікування хворих на пептичну виразку із коморбідним хронічним бронхітом в амбулаторних умовах
ЮГ Бурмак, ЄЄ Петров, ІЮ Гордійчук, ЛБ Нємченко, ТА Іваницька
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20