Ірина Сердюк, І.М. Сердюк, ІМ Сердюк, Сердюк І.М., І. Сердюк, IM Serdiuk
Ірина Сердюк, І.М. Сердюк, ІМ Сердюк, Сердюк І.М., І. Сердюк, IM Serdiuk
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання мультимедійного проектора та електронної інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ:[навч.-метод. посіб.]
ВВ Осадчий, КП Осадча, ІМ Сердюк
Осадчий ВВ, Осадча КП, Сердюк ІМ–Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД, 2011
182011
Вступ до спеціальності програміста
ВВ Осадчий, КП Осадча, ІМ Сердюк
Навчальний посібник/ВВ Осадчий, КП Осадча, ІМ Сердюк–Мелітополь: ТОВ …, 2011
152011
Vykorystannia mul'tymedijnoho proektora ta elektronnoi interaktyvnoi doshky v navchal'novykhovnomu protsesi VNZ: navch.-metod. posibnyk.[Using a multimedia projector and an …
VV Osadchyj, KP Osadcha, IM Serdiuk
Melitopol': TOV “Vydavnychyj budynok MMD, 2011
82011
Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця
ВВ Осадчий, ІМ Сердюк, Д Ліхачов, ВО Пятниченко
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (1), 49-68, 2018
52018
Use of AR/VR technologies in the development of future specialists' stress resistance: Experience of STEAM-laboratory and laboratory of psychophysiological research cooperation
V Osadchyi, H Varina, EH Prokofiev, I Serdiuk, SV Shevchenko
CEUR Workshop Proceedings 2732, 634-649, 2020
32020
Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника
ВВ Осадчий, ІМ Сердюк
Інформаційні технології і засоби навчання 69 (1), 78-91, 2019
32019
Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника
ВВ Осадчий, ІМ Сердюк
Інформаційні технології і засоби навчання 69 (1), 78-91, 2019
32019
Особливості розробки програмного засобу для виявлення пошкоджень дорожнього полотна за допомогою засобів комп’ютерного зору
ВВ Осадчий, КП Осадча, СЛ Конюхов, ІМ Сердюк, АМ Муждабаєв
Вчені записки Таврійського Національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
22019
Можливості Moodle для реалізації адаптивних технологій навчання
КП Осадча, ІМ Сердюк
Адаптивні технології управління навчанням: матеріали шостої Міжнародної …, 2020
12020
Personal site as a means for forming digital image of scientific and pedagogical workers
VV Osadchyi, IM Serdiuk
Information Technologies and Learning Tools 69 (1), 78-91, 2019
12019
Використання web-порталу обліку і моніторингу міграції птахів в азово-чорноморському регіоні України при вивченні дисципліни Екологічна експертиза”
В Осадчий, П Горлов, І Сердюк
Молодь і ринок, 30-35, 2016
12016
Передумови використання експертних систем в освітньому процесі
КС Сафонов, ІМ Сердюк
Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення: матеріали Міжнародної …, 2021
2021
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Метод використання нейронної мережі для прогнозування ефективності роботи студентів
ДО Букреєв, ІМ Сердюк
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 61-64, 2019
2019
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ІМІДЖУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
VV Osadchyi, IM Serdiuk
Information Technologies and Learning Tools 69 (1), 78-91, 2019
2019
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 86170" Літературний твір навчально-методичного характеру" Unix-подібні операційні системи"
ІМ Наумук, ВС Круглик, ЄГ Прокоф’єв, ІМ Сердюк
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, 2019
2019
Осадчий Вячеслав Володимирович
ІМ Сердюк
2019
Інноваційні технології в сфері підготовки фахівців техічних спеціальностей
ВВ Осадчий, ВС Круглик, ЄГ Прокоф’єв, ІМ Сердюк
Перспективи розвитку машинобудування та транспорту–2019: міжнародна науково …, 2019
2019
Internal teacher portal as a tool for optimization of the educational process of the general school
V Osadchyi, V Kruglik, I Prokofiev, I Serdiuk, Y Kupchak, Y Burceva
ІНЖЕНЕРНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 89, 2019
2019
Особливості розробки програми з AR для розміщення обєктів на мапі
ВВ Осадчий, ВС Круглик, ЄГ Прокоф’єв, ІМ Сердюк, ВВ Кошельніков
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20