Віталій Вербицький / Vitalii Verbytskii
Віталій Вербицький / Vitalii Verbytskii
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія фізичної культури та спорту в Україні. навч. посіб
ВА Вербицький, ІГ Бондаренко
Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили 340, 2014
62014
Фізичне виховання і спорт у середніх навчальних закладах Півдня України: 1864-1917рр.(на матеріалах Херсонської губернії): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ВА Вербицький
Миколаїв, 2009
52009
Водний спорт як засіб позашкільної практики фізичного виховання в освітніх закладах Одеського навчального округу (1894–1913 рр.)
В Вербицький
Емінак, 2007
32007
Особливості фізичного виховання у навчальних закладах Півдня України в роки Першої світової війни
ВА Вербицький
Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили …, 2009
12009
Діяльність “потішного” руху на території Одеського навчального округу та його значення в розвитку шкільного фізичного виховання
В Вербицький
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 9-13, 2008
12008
Розвиток фізкультури і спорту в навчальних закладах Півдня України (початок ХХ ст.)
ВА Вербицький
Історичний архів. Наукові студії, 2008
12008
Фізичне виховання і спорт на Півдні України (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.): Історіографія проблеми
ВА Вербицький
Південний архів. Сер.: Історичні науки, 194-203, 2008
12008
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів факультету «Правознавство»
ВА Вербицький
Наукові праці 46, 134-137, 2006
12006
З історії розвитку шкільного водного спорту на Миколаївщині (початок ХХ ст.)
ВА Вербицький
Гілея: науковий вісник, 65-68, 2015
2015
Історія фізичної культури та спорту в Україні
ВА Вербицький, ІГ Бондаренко
ЧДУ ім. Петра Могили, 2014
2014
ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ (КІНЕЦЬ ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ.)
ВА Вербицький
Чорноморський літопис, 2014
2014
Досвід оздоровлення школярів у Російській імперії (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ВА Вербицький
Наукові праці. Педагогіка 251 (239), 2014
2014
Провідні ідеї педагогіки АС Макаренка в сучасній системі виховання
В Вербицький
Нова педагогічна думка, 112-115, 2014
2014
Російська православна церква у радянській історіографії міжвоєнного періоду (1920-1939 рр.)
ВА Вербицький
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
2013
Обновленський розкол Російської православної церкви у роботах радянського історика О. Шишкіна
ВА Вербицький
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
2013
Фізичне виховання у середніх навчальних закладах Півдня України в 60-70-х рр. ХІХ ст.
ВА Вербицький
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
2009
Деятельность" потешного" движения на территории Одесского учебного округа и его значение в развитии школьного физического воспитания
В Вербицький
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 9-13, 2008
2008
Водный спорт как средство внешкольной практики физического воспитания в образовательных учреждениях Одесского учебного округа (1894-1913 гг.)
ВА Вербицький
Емінак, 98-104, 2007
2007
ОСВІТНІ ШКІЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД МИНУЛОГО (КІНЕЦЬ ХІХ–ПОЧАТОК ХХ ст.)
ВА Вербицький, ОВ Дзюбан, ОМ Шуст
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВИХОВАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ У СТУДЕНТОК ПІД ЧАС ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАТИВНИХ ЗАНЯТЬ
ОВ Дзюбан, ВА Вербицький, МВ Ісаєнко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20