Follow
Голотенко Олександр Сергійович (Oleksandr Holotenko, Oleksandr Golotenko)
Голотенко Олександр Сергійович (Oleksandr Holotenko, Oleksandr Golotenko)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанотрубками
ОО Сапронов, ОС Рожков, ОВ Лещенко, ОС Голотенко
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 197-202, 2014
82014
Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів модифікованих НВЧ електромагнітною обробкою
ПД Стухляк, ОС Голотенко, ІГ Добротвор, ММ Митник
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 59 - 64, 2015
42015
Основні проблеми та загрози хмарної безпеки
Г Шимчук, О Голотенко, РЗ Золотий
Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2022
22022
Дослідження процесу структуроутворення композитних матеріалів із різним вмістом вуглецевих нанотрубок методом ІЧ-спектрального аналізу
АВ Букетов, АВ Сапронова, ОВ Лещенко, ОС Голотенко, ...
Наукові нотатки ЛНТУ, Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні …, 2018
22018
Комунікаційні технології в енергосистемах
АА Станько, АГ Микитишин, ОС Голотенко
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
12022
Архітектура комп’ютерних систем
ОС Голотенко
12016
Формування полімерної матриці на основі епоксидних смол
ОС Голотенко
Вісник Тернопільського державного технічного університету, 52–56, 2007
12007
Моделювання руху транспортуючої системи залежно від наявних перешкод
МС Дзюмак, РЗ Золотий, ОС Голотенко, ТЕ Рубен
Матеріали Ⅺ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Проблеми безпеки хмарних середовищ
ГВ Шимчук, ОС Голотенко, РЗ Золотий
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Методичні вказівки по організації практики за темою кваліфікаційної роботи магістрів. Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
АГ Микитишин, ІС Дідич, РЗ Золотий, ОС Голотенко
ТНТУ, 2022
2022
Дослідження теплостійкості та ударної в’язкості епоксидної смоли при тривалій витримці
АГ Микитишин, ОС Голотенко, ІТ Ярема
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2020
2020
Закономірності перебігу фізико-хімічних процесів при структуроутворенні епоксидних матриць після НВЧ-обробки
ПД Стухляк, ОС Голотенко, РЗ Золотий
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Орієнтований ациклічний граф
РМ Небесний, ІВ Свистун, ОС Голотенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ БУДІВЛІ
Р Сус, О Юр’єв, А Микитишин, О Голотенко
VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів 2, 98, 2019
2019
Influence of microwave electromagnetic treatment on properties of epoxy composites
O Holotenko
Overseas High-level Talents Exchange Conference And Qilu Trip High-level …, 2019
2019
Моделювання зносотривкості епоксикомпозитів за зміною механічних характеристик
Д Стухляк, І Добротвор, О Скороход, В Маруха, М Митник, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів 54 (5), 82 - 87, 2018
2018
Дослідження зшивання епоксикомпозитів, наповнених карбідом бору
ПД Стухляк, АГ Микитишин, О Голотенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Дослідження параметрів магнітної обробки для модифікації дисперснонаповнених епокикомпозитних матеріалів
ВВ Карташов, ДП Стухляк, ОС Голотенко, ІГ Добротвор, ...
Східно-європейський журнал передових технологій, 23 - 28, 2018
2018
Автоматизація дослідженнь фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів електроіскровим гідроударом
ОВ Тотосько, ВО Левицький, О Голотенко
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
Дослідженнь теплофізичних властивостей епоксикомпозитів оброблених електроіскровим гідроударом
О Тотосько, В Левицький, О Голотенко
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20