Голотенко Олександр Сергійович (Oleksandr Holotenko, Oleksandr Golotenko)
Голотенко Олександр Сергійович (Oleksandr Holotenko, Oleksandr Golotenko)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів модифікованих НВЧ електромагнітною обробкою
ПД Стухляк, ОС Голотенко, ІГ Добротвор, ММ Митник
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 59 - 64, 2015
2*2015
Дослідження адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанотрубками
ОО Сапронов, ОС Рожков, ОВ Лещенко, ОС Голотенко
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 197-202, 2014
12014
Моделювання зносотривкості епоксикомпозитів за зміною механічних характеристик
Д Стухляк, І Добротвор, О Скороход, В Маруха, М Митник, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів 54 (5), 82 - 87, 2018
2018
Дослідження зшивання епоксикомпозитів, наповнених карбідом бору
ПД Стухляк, АГ Микитишин, О Голотенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Дослідження параметрів магнітної обробки для модифікації дисперснонаповнених епокикомпозитних матеріалів
ВВ Карташов, ДП Стухляк, ОС Голотенко, ІГ Добротвор, ...
Східно-європейський журнал передових технологій, 23 - 28, 2018
2018
Дослідження процесу структуроутворення композитних матеріалів із різним вмістом вуглецевих нанотрубок методом ІЧ-спектрального аналізу
АВ Букетов, АВ Сапронова, ОВ Лещенко, ОС Голотенко, ...
Наукові нотатки ЛНТУ, Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні …, 2018
2018
Автоматизація дослідженнь фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів електроіскровим гідроударом
ОВ Тотосько, ВО Левицький, О Голотенко
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
Дослідженнь теплофізичних властивостей епоксикомпозитів оброблених електроіскровим гідроударом
О Тотосько, В Левицький, О Голотенко
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями
ОЛ Ляшук, ОС Голотенко, ВМ Клендій, АП Довбуш
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання …, 2017
2017
Архітектура комп’ютерних систем
ОС Голотенко
2016
Дослідження продуктивності локальних мереж за допомогою розроблених програмних засобів
ОС Голотенко, НО Гринюк
Актуальні задачі сучасних технологій 2, 24, 2016
2016
Вплив НВЧ-обробки епоксикомпозитів на теплостійкість захисних покриттів
О Голотенко, ПД Стухляк, А Микитишин, В Бадищук
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Дослідження технологічних властивостей полімеркомпозитних покриттів
РТ Гарматюк, ОС Голотенко, АГ Микитишин
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Вплив НВЧ-обробки епоксикомпозитів на стійкість до ударних навантажень
О Голотенко, ВО Левицький, ВІ Бадищук
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Influence of microwave electromagnetic treatment on properties of epoxy composites
ПД Стухляк, ОС Голотенко, ОЗ Скороход
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (5 (73)), 32-37, 2015
2015
МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЕПОКСИКОМПОЗИТ С ВОЛОКНИСТЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
ІГ ДОБРОТВОР, ПД СТУХЛЯК, ОС ГОЛОТЕНКО
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки, 24-28, 2015
2015
РОЗРОБЛЕННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ, МОДИФІКОВАНИХ НВЧ-ОБРОБКОЮ, ДЛЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ОС Голотенко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
2015
Модель поширення хвиль внутрішніх напружень в епоксикомпозит з волокнистим наповнювачем
ІГ Добротвор, ПД Стухляк, ОС Голотенко
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 24-28, 2015
2015
Вплив надвисокочастотної електромагнітної обробки на властивості епоксикомпозитів
ПД Стухляк, ОС Голотенко, ОЗ Скороход
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 32-37, 2015
2015
Методика підвищення поверхневої активності часток дисперсних наповнювачів
ПД Стухляк, ІГ Добротвор, О Голотенко
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20