Olesia Lebid, O. Lebid, Лебідь О.В.
Olesia Lebid, O. Lebid, Лебідь О.В.
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти управління та роль банківської системи у його фінансуванні: монографія
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Х.: ІНЖЕК, 2010
25*2010
Роль технологій управління у розвитку підприємства
ОВ Лебідь
Академічний огляд, 37, 2012
20*2012
Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation
O Lebid, I Chmutova, O Zuieva, O Veits
Sumy State University, 2018
192018
Еволюція поглядів на сутність категорії «капітал»
ОВ Лебідь
Коммунальное хозяйство городов, 362-372, 2006
152006
Обґрунтування вибору напрямку впровадження технологій управління
ОВ Лебідь
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2012
112012
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України: монографія
ОМ Колодізєв
монографія/ОМ Колодізєв.—Харків: ХНЕУ, 2010
102010
Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.
ІМ Чмутова
Х.: Вид. ХНЕУ, 2012
92012
Комплексний підхід до аналізу операцій банку з цінними паперами
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка.–2014.–Спецвип 28, 219-228, 2014
72014
Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит"
ІВ Журавльова, ІЛ Латишева, ОВ Лебідь, ИВ Журавлева, ...
. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
62014
Управління капіталом підприємства на основі узгодженості його складових
ОВ Лебідь, ОВ Лебедь, OV Lebid
ХНЕУ, 2009
62009
Групування банків України за рівнем достатності капіталу
ОМ Колодізєв
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
62008
Фінансовий потенціал банку: сутність, методи оцінювання, інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : монографія [Електронний ресурс]
ОВЗ О. М. Колодізєв, О. В. Лебідь
Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 238 с., 2018
52018
Risk assessment of using banks for money laundering
OM Kolodiziev, IM Chmutova, OV Lebid, OV Kotsiuba
42018
Risk assessment of using banks for money laundering
KOV Kolodiziev O. M., Chmutova I. M., Lebid O. V.
Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the …, 2018
4*2018
Потенціал банків України: проблеми визначення та оцінювання
ОВ Лебідь, ОВ Зуєва, ОВ Лебедь, АВ Зуева, OV Lebid, OV Zueva
Донецьк: Східний видавничий дім, 2014
42014
Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій у діяльність банків
ОВ Лебідь, ВМ Григоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
42014
Проблемы и этапы внедрения бюджетирования в банках
ОВ Пересунько
Бізнес Інформ, 25-26, 2011
42011
Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства
І ЧМУТОВА, О ЛЕБІДЬ
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 252-260, 2008
4*2008
Determining the priority sources for attracting deposits in the formation of the financial potential of banks
I Hubarieva, O Lebid, O Zuieva
Banks and Bank Systems 12 (3), 215-227, 2017
32017
Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій управління у діяльність банків
ОВ Лебідь, ВМ Григоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20