Larisa Zbarazskaya|Larysa Zbarazska|Лариса Збаразська|Лариса Збаразская
Larisa Zbarazskaya|Larysa Zbarazska|Лариса Збаразська|Лариса Збаразская
Институт экономики промышленности НАН Украины (г.Киев)
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
НазваПосиланняРік
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
ЛАЗ А.И.Амоша, В.П.Вишневский
Економіка промисловості, 3-33, 2012
85*2012
Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу .
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка України, С. 3-14; С.4-12, 2009
642009
Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу
А Амоша, В Вишневский, Л Збаразская
Экономика Украины, 4-14, 2009
602009
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ОІ Амоша, СІ Андрос, ЮМ Бажал, та ін
43*2009
Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньостроко-ву перспективу)
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка промисловості, С.3 - 21, 2008
372008
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовськи, ІО Галиця, та ін.
С.161-199, 2009
312009
Структурні зміни та економічний розвиток України:моногр.
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
С. 304-347, 2011
25*2011
Промисловість і промислова полі-тика України 2013: актуальні трен-ди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь (електронне видання)
ОО Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, та ін.
Економіка промисловості., 200 с., 2014
232014
Neo-industrialization and new industrial policy
AY Amosha, VP Vyshnevskyj, LA Zbarazska
Ekon. promisl, 1-2, 2012
222012
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми
ОМ Алимов, ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ВІ Ляшенко
20*2014
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы
ВП Вишневский, А Амоша, ЛА Збаразская, АА Охтень, ...
192013
Neoindustrializatsiya i novaya promyishlennaya politika Ukrainyi
AI Amosha, VP Vishnevskiy, LA Zbarazskaya
EkonomIka promislovostI.–2012, 1-2, 2012
192012
Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі
О Амоша, Л Збаразська
Вісник Тернопільської Академії Народного господарства., С.70-73., 2002
172002
Neoindustrialization in Ukraine: concept of national model
LO Zbarazska
Economy of Industry, 5-32, 2016
152016
Promyshlennaya politika i upravleniye razvitiyem promyshlennosti v usloviyakh sistemnykh disbalansov: kontseptualnyye osnovy [Industrial policy and development management …
VP Vishnevskiy, AI Amosha, LA Zbarazskaya, AA Okhten, ...
NAN Ukrainy, In-t ekonomiki prom-sti. Donetsk [in Russian], 2013
152013
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития
АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ...
Донецк: Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2013
152013
Управління проектами. Навчальний посібник
ЛО Збаразька, ВС Рижиков, ІЮ Єрфорт, ОЮ Єрфорт
К.: Центр учбової літератури, 150-156, 2008
142008
Внутренний рынок Украины: проблемы и стратегия развития
Л Збаразська
Наукові праці Доне-цького національного технічного університету. Сер …, 2003
14*2003
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska
Donets’k: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine.[in …, 2014
132014
oths.(2014)
OI Amosha, VP Vishnevsky, LO Zbarazska
Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges …, 2013
102013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20