Підписатись
Larisa Zbarazskaya|Larysa Zbarazska|Лариса Збаразська|Лариса Збаразская
Larisa Zbarazskaya|Larysa Zbarazska|Лариса Збаразська|Лариса Збаразская
Институт экономики промышленности НАН Украины (г.Киев)
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
ЛАЗ А.И.Амоша, В.П.Вишневский
Економіка промисловості, 3-33, 2012
99*2012
Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу .
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка України, С. 3-14; С.4-12, 2009
752009
Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу
А Амоша, В Вишневский, Л Збаразская
Экономика Украины, 4-13, 2009
712009
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ОІ Амоша, СІ Андрос, ЮМ Бажал, та ін
58*2009
Структурні зміни та економічний розвиток України:моногр.
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
С. 304-347, 2011
47*2011
Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньостроко-ву перспективу)
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка промисловості, С.3 - 21, 2008
472008
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовськи, ІО Галиця, та ін.
С.161-199, 2009
372009
Neoindustrializatsiya i novaya promyshlennaya politika Ukrainy
AI Amosha, VP Vishnevskiy, LA Zbarazskaya
Neoindustrialization and the new industrial policy of Ukraine]. Ekonomika …, 2012
352012
Neo-industrialization and new industrial policy
AY Amosha, VP Vyshnevskyj, LA Zbarazska
Ekon. promisl, 1-2, 2012
292012
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы
ВП Вишневский, А Амоша, ЛА Збаразская, АА Охтень, ...
282013
Промисловість і промислова полі-тика України 2013: актуальні трен-ди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь (електронне видання)
ОО Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, та ін.
Економіка промисловості., 200 с., 2014
252014
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyy, LO Zbarazska
Donetsk [in Ukrainian], 2014
252014
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития
АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ...
моногр./АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ЮВ …, 2013
242013
Neoindustrialization in Ukraine: concept of national model
LO Zbarazska
Economy of Industry, 5-32, 2016
212016
Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі
О Амоша, Л Збаразська
Вісник Тернопільської Академії Народного господарства., С.70-73., 2002
192002
Promyslovist Ukrainy–2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine–2016: state and prospects of development]
OI Amosha, IP Bulyeyev, AI Zemlyankin, LO Zbarazska, YM Kharazishvili
Kyiv. IІЕ of NAS of Ukraine, 2017
172017
Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл
ЛО Збаразська, ВС Рижиков, ІЮ Єрфорт, ОЮ Єрфорт
Збаразська ЛО, Рижиков ВС, Єрфорт ІЮ, Єрфорт ОЮ—К.: Центр учбової літератури, 2008
172008
Smart industry: direct formation, problems and solutions
VР Vyshnevskyi, OV Vіitska, OA Vіitskiy, OA Vorhach, OM Harkushenko, ...
Kiev: Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2019
152019
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
152016
Financing higher education in Ukraine: The binary model versus the diversification model
O Erfort, I Erfort, L Zbarazskaya
International Journal of Educational De-velopment. 49, P. 330-335, 2016
152016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20