Larisa Zbarazskaya|Larysa Zbarazska|Лариса Збаразська|Лариса Збаразская
Larisa Zbarazskaya|Larysa Zbarazska|Лариса Збаразська|Лариса Збаразская
Институт экономики промышленности НАН Украины (г.Киев)
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
ЛАЗ А.И.Амоша, В.П.Вишневский
Економіка промисловості, 3-33, 2012
95*2012
Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу .
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка України, С. 3-14; С.4-12, 2009
732009
Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу
А Амоша, В Вишневский, Л Збаразская
Экономика Украины, 4-13, 2009
692009
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ОІ Амоша, СІ Андрос, ЮМ Бажал, та ін
54*2009
Структурні зміни та економічний розвиток України:моногр.
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
С. 304-347, 2011
44*2011
Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньостроко-ву перспективу)
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка промисловості, С.3 - 21, 2008
442008
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовськи, ІО Галиця, та ін.
С.161-199, 2009
382009
Neoindustrializatsiya i novaya promyshlennaya politika Ukrainy
AI Amosha, VP Vishnevskiy, LA Zbarazskaya
Neoindustrialization and the new industrial policy of Ukraine]. Ekonomika …, 2012
292012
Neo-industrialization and new industrial policy
AY Amosha, VP Vyshnevskyj, LA Zbarazska
Ekon. promisl, 1-2, 2012
282012
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы
ВП Вишневский, А Амоша, ЛА Збаразская, АА Охтень, ...
272013
Промисловість і промислова полі-тика України 2013: актуальні трен-ди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь (електронне видання)
ОО Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, та ін.
Економіка промисловості., 200 с., 2014
242014
Управління проектами. Навчальний посібник
ЛО Збаразька, ВС Рижиков, ІЮ Єрфорт, ОЮ Єрфорт
К.: Центр учбової літератури, 150-156, 2008
242008
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska
Donetsk: In-t ekonomiky promyslovosti, 2014
232014
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития
АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ...
моногр./АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ЮВ …, 2013
222013
Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі
О Амоша, Л Збаразська
Вісник Тернопільської Академії Народного господарства., С.70-73., 2002
202002
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
182016
Promyshlennaya politika i upravleniye razvitiyem promyshlennosti v usloviyakh sistemnykh disbalansov: kontseptual'nyye osnovy [Industrial policy and development management …
VP Vishnevskiy, АI Amosha, LA Zbarazskaya, AA Okhten, ...
Donetsk, IIE NAS of Ukraine [in Russian], 2013
182013
Neoindustrialization in Ukraine: concept of national model
LO Zbarazska
Economy of Industry, 5-32, 2016
172016
Внутренний рынок Украины: проблемы и стратегия развития
Л Збаразська
Наукові праці Доне-цького національного технічного університету. Сер …, 2003
15*2003
Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі
ЛО Збаразська
Економіка промисловості, с.5-32, 2016
13*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20