Follow
Татьяна Полищук
Татьяна Полищук
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the plastic zone at the corner point of interface
LA Kipnis, TV Polishchuk
International Applied Mechanics 45 (2), 159-168, 2009
132009
Analysis of the plastic zone at the corner point of interface
LA Kipnis, TV Polishchuk
International Applied Mechanics 45 (2), 159-168, 2009
132009
Практикум з розв'язування нестандартних задач: навч. посіб. Частина 1.
ТЛ Годованюк, ТВ Поліщук, ІМ Тягай
Умань ФОП Жовтий О.О., 2013
72013
Initial fracture process zone at the corner point of the interface between elastic bodies
AA Kaminsky, LA Kipnis, TV Polishchuk
International Applied Mechanics 48 (6), 700-709, 2012
52012
Initial fracture process zone at the corner point of the interface between elastic bodies
AA Kaminsky, LA Kipnis, TV Polishchuk
Springer US, 2012
52012
О расчете пластической зоны предразрушения в угловой точке границы раздела сред
ЛА Кипнис, ТВ Полищук
Прикладная механика 45 (2), 59-69, 2009
32009
О развитии начальных пластических полос от негладкой границы раздела изотропных сред
А Каминский, Л Кипнис, Г Хазин, Т Полищук
Теоретическая и прикладная механика 3 (49), 70-75, 2011
22011
Model of the Plastic Zone at the Point of Intersection of Microplastic Deformation Lines
AA Kaminsky, LA Kipnis, TV Polishchuk
International Applied Mechanics, 1-9, 2019
12019
Cottrell Crack Nucleation Condition
AA Kaminsky, LA Kipnis, TV Polishchuk
International Applied Mechanics 54 (6), 642-652, 2018
12018
Stress State Near a Small-Scale Crack at the Corner Point of the Interface of Media
AA Kaminsky, LA Kipnis, TV Polishchuk
International Applied Mechanics 54, 506-518, 2018
12018
Використання цифрових інструментів під час обробки результатів педагогічного дослідження як ефективний засіб формування цифрової компетентності майбутніх учителів
ТВ Поліщук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Біологічна активність ґрунту, її значення для родючості ґрунту і живлення рослин
ОМ Трус, ЕВ Прокопенко, ТВ Поліщук
Кременчук: КрНУ, 2021
2021
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ОВ Гнатюк, ОВ Кривоногова, ТВ Поліщук
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2021
2021
Значення сорту в агротехнології петрушки городньої
ВВ Кецкало, АГ Тернавський, ТВ Поліщук
2021
The modeling and solving applied problems of mathematical analysis using Geogebra
TV Polishchuk
Topical issues of the development of modern science, 118-127, 2020
2020
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТУ GEOGEBRA
Т Поліщук, Г Іщенко, Д Возносименко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 111-118, 2020
2020
Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в Україні
СП Поліщук, ТВ Поліщук
Полтавська державна аграрна академія, 2019
2019
Математичний аналіз: Модуль 6: Інтегральне числення функції багатьох змінних навчальний посібник у 4 ч.
ТВ Поліщук
ВПЦ" Візаві", 2019
2019
Використання системи geogebra в процесі навчання курсу «Математичний аналіз»
ТВ Поліщук
Сучасні інформаційні технології II Всеукраїнська наукова Інтернет …, 2019
2019
Про розвиток маломасштабних пластичних смуг з точки перетину ліній мікропластичного деформування
АО Камінський, ЛА Кіпніс, ТВ Поліщук
Доповіді НАН України, 33-39, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20