Тищенко Владислав Володимирович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енциклопедія освіти
Колектив_авторів, ВГ Кремень, ВІ Бондар, ВМ Синьов, ..., ВВ Тищенко, ...
К.: Юрінком Інтер, 946, 2008
171*2008
Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження до 5 років: Поради батькам
ВВ Тищенко, ЮВ Рібцун
"Літера", 2009
352009
Логопедія. Підручник
Колектив_авторів, МК Шеремет, ВВ Тарасун, ВВ Тищенко, ...
К.: Видавничий дім «Слово, 2010
33*2010
Логопедія: Підручник для вищої школи
Колектив_авторів, ВВ Тарасун, ВВ Тищенко, СЮ Конопляста, ...
К.: Слово, 2014
32*2014
Акад. пед. наук України; головний ред. ВГ Кремень /Енциклопедія освіти/
та ін. Кремень, ВГ, Бндар, ВІ, Синьов, ВМ, ..., Тищенко, ВВ
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
32*2008
Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі дитячого мовлення
ВВ Тищенко
Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип 4, 3-18, 2007
262007
Логопедія. Підручник. Третє видання, перероблене та доповнене
Колектив_авторів, МК Шеремет, ВВ Тарасун, ВВ Тищенко, ...
К.: Видавничий дім «Слово, 2014
24*2014
Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії?
В Синьов, В Бондар, В Тищенко
Рідна школа, 20-27, 2012
232012
Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению
ЕФ Соботович, ЛЕ Андрусишин, ЛИ Бартенева, ЭА Данилавичюте, ...
К.: Актуальна освіта, 1998
231998
Акад. пед. наук України; голов. ред. ВГ Кремень Енциклопедія освіти
Е освіти України
К.: Юрінком Інтер, 516, 2008
20*2008
Спеціальна педагогіка: понятійнотермінологічний словник/за ред. Бондаря В.І.
ВІ Бондар, ВМ Синьов, ВВ Тищенко, та_ін.
ВІ Бондаря. Луганськ: Альма-Матер, 186-187, 2003
19*2003
Вибрані праці з логопедії
ЄФ Соботович, укладачі, ВВ Тищенко, ЕЮ Линдіна
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015
172015
Програмні вимоги до корекційного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з вадами інтелекту
ЄФ Соботович, ВВ Тищенко
К.: Актуальна освіта, 2004
172004
Фонематичні процеси в онтогенезі дитячого мовлення та методика діагностики їх порушень: методичні рекомендації
ВВ Тищенко
К.: НПУ імені МП Драгоманова.–2011.–22 с, 2011
112011
Зміст інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності
ВВ Тищенко
Науковий Часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 19, 129-141, 2005
10*2005
ЗАГАЛЬНИЙ НЕДОРОЗВИТОК МОВЛЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВВ Тищенко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2013
92013
Формування інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників
ВВ Тищенко
Ін-т спец. педагогіки АПН України. Київ, 1999, 1999
61999
До проблеми психолінгвістичного аналізу мовленнєвої діяльності дітей з церебральним паралічем
ВВ Тищенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
52014
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ
ВІ Бондар, ВМ Синьов, ВВ Тищенко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2012
52012
Тематична національна доповідь. Освіта осіб з інвалідністю в Україні
ТВВ Синьов В. М. Бондар В. І. Засенко В. В.
К.: Міністерство освіти і науки України, 2010
5*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20