Гуцол Анатолій Васильович / Gutsol A. / Гуцол А. В.
Гуцол Анатолій Васильович / Gutsol A. / Гуцол А. В.
Вінницький національний аграрний університет, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
та ін. Теорія і практика наукових досліджень/Методичні вказівки з виготовлення гістологічних препаратів органів і тканин тварин
МО Мазуренко, ВП Кучерявий, АВ Гуцол
Вінниця: ВДАУ, 2004
232004
Методичні вказівки по виготовленню гістологічних препаратів/[МО Мазуренко, ВП Кучерявий, АВ Гуцол та ін]
МО Мазуренко
Вінниця: ВДАУ, 2004
112004
Вплив згодовування ферментних препаратів на продуктивність ранньовідлучених поросят./Збірник наукових праць ВДАУ
АВ Гуцол
Вінниця: ВДАУ, 150-154, 2004
92004
Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней: дис... доктора с.-г. наук: 06.02. 02/Гуцол Анатолій Васильович
АВ Гуцол
Львів, 2010
82010
Якість м’яса молодняку свиней при згодовуванні преміксів
АВГ М.О.Мазуренко
Збірник наукових праць ВДСГІ, С.131-136., 1999
81999
Вплив згодовування БВМД Інтермікс на показники крові свиноматок
AV Hutsol, NV Lyubasyuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
72015
Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів
АВ Гуцол
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
72013
Продуктивність молодняку свиней при введенні в раціон мацерази
АВ Гуцол
Матеріали науково-практичної конференції. Проблеми становлення галузі …, 2005
72005
Гуцол А.В.Відгодівельні та забійні показники свиней при згодовуванні ферментних препаратів
КЯ Гуцол Анатолій
Сільський господар, С. 22-24, 2005
6*2005
Гематологічні показники свиней при згодовуванні ферментних препаратів
АВ Гуцол
Науковий вісник ЛНУВМБТ 10 (№2 (37), ч. 2.), С.68-72., 2008
52008
Використання преміксів у свинарстві
ЮІВ М. О. Мазуренко, А. В. Гуцол
Вінниця: ВДАУ, 2002
52002
Перетравність та обмін речовин у поросних свиноматок при згодовуванні БВМД Інтермікс
АВ Гуцол, НВ Любасюк
Аграрна наука та харчові технології, 72-78, 2016
42016
Ефективність використання БВМД Енервік при вирощуванні свиней на мясо
АВ Гуцол, ВВ Білявцева
Аграрна наука та харчові технології, 18-28, 2016
42016
Produktyvnist vidluchenykh porosiat pry zhodovuvanni premiksiv “INTERMIX”
AV Hutsol
Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. SZ Hzhytskoho 17, 3, 2015
42015
Vplyv zhodovuvannia BVMD “INTERMIX” na pokaznyky krovi svynomatok
AV Hutsol, NV Lobasiyk
Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. SZ Hzhytskoho 17, 3, 2015
42015
Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней при згодовуванні ферментних препаратів
АВ Гуцол
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
42013
Фізико-хімічні показники м’яса свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3
ОІ Ремінний, АВ Гуцол, МО Мазуренко
НАУК НИК, 120, 2007
42007
Продуктивність і забійні показники молодняку свиней при відгодівлі з використанням міновіту
ІМ Бідяк
Зб. наук. пр. ПДАТА.–Кам'янець-Подільський, 189-191, 2004
42004
Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік»
VV Bilavtseva, AV Hutsol
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
32016
Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД Енервік
ВВ Білявцева, АВ Гуцол
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20