Ольга Іванівна Піжук
Ольга Іванівна Піжук
Національний університет ДПС України, кафедра економіки підприємства
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово—економічної кризи на основі економетричних моделей
ОІ Піжук
Економіка та держава, 35-36, 2009
132009
Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні
ГВ Мамонова, ОІ Піжук
Актуальні проблеми економіки, 174-179, 2009
112009
Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні
О Піжук
Економіст, 53-56, 2008
92008
Державне регулювання гендерних процесів в соціально-економічному розвитку України
ОІ Піжук
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 0
7
Державна підтримка малого підприємництва як важлива умова розвитку сфери послуг в Україні
ОІ Піжук
Економічний простір, 150-162, 2015
62015
Державне регулювання гендерних відносин як важлива умова сталого соціально-економічного розвитку в Україні
О Піжук
Економіка і держава, 65-68, 2007
52007
Оцінювання реалізації інноваційного потенціалу підприємства
БВІ Піжук ОІ
Глобальні та національні проблеми економіки., 2017
42017
Науково–методичні основи планування витрат на підприємстві
АВ Лісовий, ГП Ляшенко, ОІ Піжук
Національний університет державної податкової служби України, 2010
42010
Цифрова трансформація економіки як основа формування її конкурентоспроможності
ОІ Піжук, ОИ Пижук
32018
Методика проведення SWOT-аналізу як передумови прийняття стратегічних рішень на підприємстві
ПМC Піжук ОІ
Глобальні та національні проблеми економіки., 2017
32017
Розвиток малого підприємництва як один із шляхів гармонізації ґендерних процесів в Україні
ОІ Піжук
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
22011
Оцінка рівня економічної активності населення України з урахуванням гендерної складової
ОІ Піжук
Формування ринкових відносин в Україні, 90, 2008
22008
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ОИ Піжук
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2007
22007
Ключові драйвери цифрової трансформації економіки
ОІ Піжук
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
12019
Цифровізація як зміна парадигми розвитку економічних систем
ОІ Піжук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 84-91, 2018
12018
Теоретичні та практичні аспекти оцінки вартості підприємства; Theoretical and practical aspects of company valuation
М Піжук ОІ
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2013
12013
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку
ПВ Пашко, ЛЛ Лазебник, ЮВ Кіндзерський, ЯВ Белінська, ВГ Бодров, ...
Університет державної фіскальної служби України, 2019
2019
THE KEY DRIVERS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
ОІ Піжук
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2019
2019
Контролінг в управлінні підприємством
ОІ Піжук, ВГ Бодров, ІВ Минчинська
Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України., 2019
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи
У ДФСУ
Ірпінь: Університет ДФС України., 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20