Ірина Павлівна Петрова, Ирина Петрова, Iryna Petrova
Ірина Павлівна Петрова, Ирина Петрова, Iryna Petrova
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The classification of forms of public-private partnership: synthesis foreign and domestic experience
Y Zaloznova, I Petrova, N Trushkina
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (3 …, 2016
122016
Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку
ЮС Залознова, НВ Бутенко, ІП Петрова
Економічний вісник Донбасу, 21-28, 2016
102016
Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства в Україні: проблеми та напрями розвитку
ЛІ Тараш, ІП Петрова
Економічний вісник Донбасу, 2016
92016
Публічне управління як фактор і стимулятор модернізації адміністративного права
І Петрова, О Руда
Підприємництво, господарство і право, 131-135, 2017
52017
Generalization practice of using forms of public-private partnership
LI Tarash, IP Petrova
Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy 2 (29), 97-103, 2015
52015
Узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства
ЛІ Тараш, ІП Петрова
Вісник економічної науки України, 2015
52015
Світові та європейські тенденції розвитку державно-приватного партнерства у визначенні пріоритетних сфер застосування
ЛІ Тараш, ІП Петрова
Вісник економічної науки України, 2015
52015
Поняття державно-приватного партнерства: оцінка зарубіжних і вітчизняних визначень
ІП Петрова
Вісник економічної науки України, 2014
52014
Механізм реалізації партнерської взаємодії держави і приватного сектору
ЛІ Тараш, ІП Петрова
Вісник економічної науки України, 2014
42014
Класифікація форм державно-приватного партнерства: узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду
Y Zaloznova, I Petrova, N Trushkina
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 …, 2016
32016
Державно-приватне партнерство-управлінська технологія модернізації економіки
ЛІ Тараш, ІП Петрова
Економічний вісник Донбасу, 2015
32015
«Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу
ВІ Ляшенко, ІЮ Підоричева, ІП Петрова
Экономический вестник Донбасса, 2017
22017
Щодо корпоративної розробки шахтного поля як форми державно-приватного партнерства
ЮС Залознова, ЮС Залознова, ІП Петрова, ИП Петрова
22017
Корпоративна розробка шахтного поля: суть, особливості та механізм реалізації
ЮС Залознова, ІП Петрова
Економіка промисловості, 2017
12017
Збутова мережа як ефективна форма партнерства учасників ринку вугілля
НВ Трушкіна, ІП Петрова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Визначення змісту поняття «державно-приватне партнерство»: теоретичні засади1
ЮС Залознова, ІП Петрова, НВ Трушкіна
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 92, 2016
12016
Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання
ІП Петрова
Управління економікою: теорія та практика, 2015
12015
Система управління ризиками державно-приватного партнерства
ІП Петрова
Молодий вчений, 129-134, 2015
12015
Мировые и европейские тенденции развития государственно-частного партнерства в определении приоритетных сфер применения
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Вестник экономической науки Украины, 2015
12015
Понятие государственно-частного партнерства: оценка зарубежных и отечественных определений
ІП Петрова
Вестник экономической науки Украины, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20