Подписаться
Strytinska Olena Струтинська Олена
Strytinska Olena Струтинська Олена
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив метформіну та його поєднання з натрій гідрогенсульфідом на стан системи H2S та асоційовані біохімічні порушення в міокарді та нирках щурів за стрептозотоцин-індукованого …
ІВ Паламарчук, ОБ Струтинська, АВ Мельник, НВ Заічко
Вісник проблем біології і медицини 3 (157), 133-137, 2020
12020
Levels of insulin-like growth factor-1 and hydrogen sulfide in rats with nonalcoholic fatty liver disease associated with hyperhomocysteinemia
DO Nekrut, NV Zaichko, OB Strutinska
Ternopil National Medical University, 2017
12017
Propargylglycine and hydrogen sulfide effects on plasma galectin-3 in streptozotocin-induced diabetic rats
NV Zaichko, IV Palamarchuk, OB Strutinska
Lublin, Poland, 2017
12017
Рівень інсуліноподібного фактору росту-1 та гідрогенсульфіду у щурів із неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою із гіпергомоцистеїнемією
ДО Некрут, НВ Заічко, ОБ Струтинська
Медична та клінічна хімія, 2017
12017
Особливості впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот у печінці щурів з різною функцією щитоподібної залози
ВМ Нечипорук, НВ Заічко, АВ Мельник, ОБ Струтинська, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 103-112, 2019
2019
Ігровий метод у вивченні хімії
ТМ Зелінська, ОБ Струтинська
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Реальність та перспективи удосконалення методологічних технологій навчального процесу при викладанні біохімії
ОВ Тертишна, ІВ Паламарчук, АВ Мельник, СО Качула, ВВ Блажченко, ...
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Підвищення ефективності підготовки іноземних студентів з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»
НВ Заічко, ОБ Струтинська, ВВ Блажченко, РС Остренюк
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Вплив анидіабетичних засобів на систему цистотіонін–гама ліази/гідроген сульфіду в міокарді та нирках щурів
НВ Заічко, ОБ Струтинська, ІВ Паламарчук, ОІ Штатько
Запоріжжя, 2017
2017
Аналіз впливу статевих гормонів на біохімічні показники стану серця щурів: зв’язок з рівнем гідроген сульфіду в міокарді
АВ Мельник, НВ Заічко, СО Качула, ОБ Струтинська
ScienceRise. Medical science, 35-39, 2017
2017
Рівень інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією
DO Nekrut, NV Zaichko, OB Strutinska
Medical and Clinical Chemistry, 40-46, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11