Підписатись
Федонін Олексій Сергійович
Федонін Олексій Сергійович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
18122004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
8191999
Сутність фінансового потенціалу підприємства
ВА Бова, ОС Хринюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
462017
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія
НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко
К. КНЕУ, 2006
162006
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
112011
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу переробних підприємств АПК
ЮФ Гудзь
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
92016
Управління ресурсами підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
92014
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ВГ Васильков, ВГ Васильков, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Оцінка виробничого потенціалу підприємств хімічної промисловості з позиції інноваційних можливостей
ОВ Браславська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 45, 2016
62016
Экономика предприятия
МГ Грещак, МГ Грещак, ВМ Колот, ВМ Колот, АП Наливайко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
52003
Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств
ОЄ Кузьмін, ВЙ Жежуха
Економіка та держава, 24-29, 2009
42009
Економічний та виробничий потенціали АПК
ГП Пасемко, ЛГ Бага, СВ Довгаль, АС Момот
Харків: ХНАУ, 2018
32018
Особливості формування та використання управлінського потенціалу підприємств
ІС Ладунка
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 184-187, 2014
32014
АКТУАЛЬНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЛІ Шваб
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 303-308, 2011
32011
Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації
ВВ Сирветник-Царій
Маркетинг і менеджмент інновацій, 250-258, 2014
22014
Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств
ОС Федонін
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Теоретичні аспекти визначення ресурсного потенціалу підприємства ресторанного господарства
НГ Міценко, ГВ Іванченко
Науковий вісник НЛТУ України 16 (7), 204-207, 2006
22006
Кадровий потенціал автотранспортних підприємств: сутність та особливості управління
ВЮ Горбоконь
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
12015
Еволюція інноваційного потенціалу підприємств авіабудування
ТА Навроцька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
Вплив відмінностей між товарами і послугами на практику управління сферою обслуговування
ОС Федонін, МГ Проскурня
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20