Шелифіст, А.Є.; Шелифост А.Е.; Shelifist А.E.; Shelifost А.E.
Шелифіст, А.Є.; Шелифост А.Е.; Shelifist А.E.; Shelifost А.E.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Verified email at chnu.edu.ua
TitleCited byYear
Микроклональное размножение видов рода Prunus
АЕ Шелифост, СС Костышин, РА Волков
Биотехнология, 19-21, 1993
91993
Особливості введення в культуру in vitro Saussurea porcii Degen та S. discolor (Willd.) DC.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан, ІІ Чорней, ВВ Буджак
Науковий вісник Чернівецького університету., 3-9, 2004
4*2004
Действие ионов тяжелых металлов на растения в культуре in vitro
МС Рогозинский, АЕ Шелифост, СС Костышин, РА Волков
Физиология и биохимия культ. растений 30 (6), 465-471, 1998
41998
Властивості сесквітерпенових лактонів культивованих in vitro Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
Biotechnologia Acta 7 (№ 2), 86-91, 2014
32014
Характеристика електрофоретичних спектрів пероксидаз та пероксидазної активності екс плантатів Saussurea discolor (Willd.) DC., культивованих in vitro
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
Физиол. биохим. культ. раст 39 (5), 419-425, 2007
22007
Характеристика электрофоретических спектров эстераз эксплантатов Saussurea discolor (Willd.) DC. И Saussurea porcii Degen
ММ Марченко, АЕ Шелифост, ЛН Чебан
Biotechnologia Acta 4 (2), 86-91, 2011
12011
Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
Доповiдi Національної академії наук України, 177-180, 2008
12008
Біологія та паразитологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання
ТЛІ Череватов В.Ф., Шелифіст А.Є.
2018
Молекулярна організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don
ВРА Шелифіст А. Є., Тинкевич Ю. О.
Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів 16 (1), С. 61-68, 2018
2018
Спосіб стерилізації вегетативних бруньок Juglans regia L. при введенні в культуру in vitro
ВРА Шелифіст А.Є.
2017
Особливості введення в культуру in vitro Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. та L. sibirica (L.) Cass.
АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан, ІІ Чорней, ВВ Буджак
Заповідна справа 21 (1), 39-42, 2015
2015
Характеристика функціонування деяких компонентів антиоксидантної системи захисту рослин в тканинах Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. i L. sibirica (Cass.) за різних умов вирощування
АЄ Шелифіст, МД Дзвінчук
Біологічні системи 6 (2), 110-114, 2014
2014
Спосіб стерилізації насіння Ligularia sibirica (L.) CASS. для введення в культуру in vitro
ММ Марченко, ІІ Чорней, ЛМ Чебан, АЄ Шелифіст, ВВ Буджак
2013
Спосіб отримання сесквітерпенових лактонів з листків Saussurea discolor (Willd.) DC.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
2012
Спосіб мікроклонального розмноження видів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
2011
Зошит для лабораторних робіт із мікробіології
ВЛ М., АЄ Шелифіст
2011
Характеристика біологічно активних речовин Saussurea porcii Degen.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
Біологічні системи 2 (1), 12-15, 2010
2010
Зошит для лабораторних робіт із мікробіології
ЛМ Васіна, АЄ Шелифіст
Чернівці: ЧНУ, 2009
2009
Лабораторні роботи з мікробіології: навчальний посібник
ЛМ Васіна, АЄ Шелифіст
Чернівці: ЧНУ, 2009
2009
Дослідження впливу спиртового екстракту Saussurea porcii Degen на аланінамінотрансферазну активність сироватки крові та інтенсивність процесів ліпопероксидації у печінці щурів
АЄ Шелифіст, ВВ Мельник
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць, 204-209, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20