Т. П. Мостіпака
Т. П. Мостіпака
Zhytomyr Ivan Franko State University;
No verified email
TitleCited byYear
Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності у контексті сталого розвитку
ТП Мостіпака, СС Вітвицька
Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних …, 2014
22014
Стан готовності майбутніх вчителів природничих дисциплін до здоров’язбережувальної діяльності
ТП Мостіпака
Біологічні дослідження-2016: Збірник наукових праць, 38-40, 2016
12016
Педагогічні технології формування у молоді компетенцій про здоровий спосіб життя
ТП Мостіпака
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у …, 2017
2017
Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору
ТП Мостіпака
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 32-39, 2017
2017
Здоров’язбережувальна освіта: історія, сьогодення, перспективи
ТП Мостіпака
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2015
2015
Підготовка майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних технологій
ТП Мостіпака
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015
2015
Інтерактивні технології у викладанні природничих дисциплін
ТП Мостіпака
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 143-148, 2014
2014
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
ТП Мостіпака
АНДРАГОГІЧНИЙ ВІСНИК, 231, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8