Юлія Коваленко, Yulia Kovalenko, Юлия Коваленко
Юлія Коваленко, Yulia Kovalenko, Юлия Коваленко
Національний Авіаційний університет, кафедра Безпеки інформаційних
Verified email at nau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Design of adaptive system of detection of cyber-attacks, based on the model of logical procedures and the coverage matrices of features
V Lakhno, S Kazmirchuk, Y Kovalenko, L Myrutenko, T Zhmurko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 30-38, 2016
252016
Опыт использования количественных методов в конкретных социологических исследованиях вопросов трудоустройства и выбора профессии
ВН Шубкин, ВИ Артемов, НР Москаленко, НВ Бузукова, ВА Калмык, ...
Количественные методы в социологических исследованиях/отв. ред. АГ Аганбегян …, 1964
211964
Задачи декомпозиции сложных электротехнических объектов
ЮВ Коваленко
XIII Королёвские чтения: Международная молодежная научная конференция …, 2015
32015
Інституційні реформи у фінансовому секторі економіки України в умовах глобалізації
ЮМ Коваленко
Донецький національний технічний університет, 2011
32011
Модель формування фундаментальних фізичних теорій як основа вивчення науково-природничих дисциплін (фізики) у ВТНЗ
ЮБ Іванчук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
Планетарне мислення та етапи його формування у майбутніх фахівців з інформаційної безпеки в процесі фундаментальної підготовки у ВТНЗ
КЮ Борисівна
Вища освіта України 2 (3), 293-297, 2010
32010
Разработка структуры для формирования базы данных при проектировании программ контроля электротехнического оборудования воздушных судов
ЮВ Коваленко
XIII Королевские чтения: Международная молодежная научная конференция, 6-8, 2015
22015
Метод инкрементирования порядка лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков
А Корченко, С Казмирчук, Ю Коваленко, А Гололобов
Захист інформації, 100-108, 2015
22015
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СИНТЕЗА И АНАЛИЗА ПРОГРАММ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ СЛОЖНЫХ УСТРОЙСТВ БОРТОВОЙ АВТОМАТИКИ
АН Коптев, ВА Прилепский, ЮВ Коваленко
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ …, 2014
22014
Системно-синергетичний підхід при формуванні структури і змісту науково-природничих дисциплін для фахівців у галузі інформаційної безпеки у ВТНЗ
ЮБ Іванчук
Вісник післядипломної освіти, 79-83, 2011
22011
Проблемы диагностики многотактных автоматов
АН Коптев, ЮВ Коваленко
Известия Самарского научного центра Российской академии наук 15 (6-3), 2013
12013
Проблема трансдисциплінарності при вивченні дисциплін науково-природничого циклу у ВТНЗ
ЮБ Іванчук
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Навчальна програма з аудіовізуальної реклами
Ю Коваленко
2018
Навчальна програма з контент-маркетингу
Ю Коваленко
2018
Навчальна програма з інтегрованого маркетингу
Ю Коваленко
2018
Проектування технологічних процесів інформаційної системи підтримки прийняття рішень
ІО Козлюк, ЮБ Коваленко
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2018
2018
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИО Козлюк, ЮБ Коваленко
Наукоємні технології 39 (3), 367-375, 2018
2018
Методи оцінки показників надійності авіаційної техніки за результатами випробувань та технічної діагностики
ІО Козлюк, ЮБ Коваленко
Наукоємні технології, 367-375, 2018
2018
Аналіз надійності функціонування програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ЮБ Коваленко, ЛП Рибалка, МВ Бурлака
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 74-81, 2017
2017
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ КАК ДВОЙСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
ЮВ Коваленко
Управление движением и навигация летательных аппаратов, 76-78, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20