Ірина Сіданіч
Ірина Сіданіч
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі
ІЛ Сіданіч
Київ–2004.–14 с, 2004
262004
Актуальні проблеми духовно-морального виховання студентської молоді
ІЛ Сіданіч
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Психологія …, 2013
172013
Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів
І Сіданіч
Відкритий урок: професійний журнал для вчителів/www. osvita. u a, 2008
112008
Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи: монографія
ІЛ Сіданіч
К.: Дорадо-Друк, 2012
92012
Культура взаємин батьків і дітей, її сутність та зміст
ІЛ Сіданіч
Освіта і управління 6 (4), 102-109, 2003
62003
Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадженнѐ предметів духовно-морального спрѐмуваннѐ в систему освіти України
ІЛ Сіданіч
К.: Вид-во ДВНЗ «УМО, 2016
52016
Християнська педагогіка: навч. посіб.
ОП Кислашко, ІЛ Сіданіч
К.: Духовна вісь, 2015
52015
Сутність духовно-морального виховання дітей у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ століття
І Сіданіч
Теорія та методика управління освітою, 2012
52012
Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України
ВМ Жуковський
Острог: РВВ НаУОА, 2012
32012
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ШКОЛИ (Educational Technology of Spiritual and Moral Education of Children in the …
І Сіданіч
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
22014
Проблеми духовно-морального виховання студентської молоді у вищій школі
ЄР Чернишова, ІЛ Сіданіч
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
22013
Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації «Християнська педагогіка у вищій школі»
І Сіданіч
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 9 (73), 2017
12017
Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти
І Сіданіч
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 229-240, 2017
12017
Управління підготовкою майбутніх викладачів християнської педагогіки у вищій школі.[Електронний ресурс]
ІЛ Сіданіч
Теорія і методика управління освітою, 16, 2015
12015
Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ–перша чверть ХХІ століття)
І Сіданіч
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014
12014
Ідеї духовно-морального виховання дітей у поглядах сучасних учених на педагогіку ВО Сухомлинського
І Сіданіч
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Історіографія проблеми духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ століття
ІЛ Сіданіч
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 178-196, 2013
12013
Особливості формування змісту духовно-морального виховання дітей у період розбудови системи шкільної освіти в українській соціалістичній радянській республіці (1917–1930)
І Сіданіч
Теорія та методика управління освітою, 2013
12013
Теоретико-педагогічні аспекти духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ століття
І Сіданіч
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58), 2013
12013
Правове регулювання духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі
ІЛ Сіданіч
Вісник післядипломної освіти, 214-222, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20