Ірина Сіданіч
Ірина Сіданіч
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі
ІЛ Сіданіч
Київ–2004.–14 с, 2004
292004
Актуальні проблеми духовно-морального виховання студентської молоді
ІЛ Сіданіч
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Психологія …, 2013
222013
Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів
І Сіданіч
Відкритий урок: професійний журнал для вчителів/www. osvita. u a, 2008
152008
Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи: монографія
ІЛ Сіданіч
К.: Дорадо-Друк, 2012
92012
Культура взаємин батьків і дітей, її сутність та зміст
ІЛ Сіданіч
Освіта і управління 6 (4), 102-109, 2003
92003
Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадженнѐ предметів духовно-морального спрѐмуваннѐ в систему освіти України
ІЛ Сіданіч
К.: Вид-во ДВНЗ «УМО, 2016
72016
Християнська педагогіка: навч. посіб.
ОП Кислашко, ІЛ Сіданіч
К.: Духовна вісь, 2015
52015
Сутність духовно-морального виховання дітей у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ століття
І Сіданіч
Теорія та методика управління освітою, 2012
52012
Виховання у дітей культури взаємин із батьками у навчально-виховному процесі
І Сіданіч
Початкова школа, 41-45, 2005
52005
Теоретико-педагогічні аспекти духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ століття
ІЛ Сіданіч
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 186-198, 2013
42013
Християнська педагогіка
І Сіданіч, ОП Кислашко
ВБД «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2015
32015
Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ–перша чверть ХХІ століття)
І Сіданіч
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014
32014
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ШКОЛИ (Educational Technology of Spiritual and Moral Education of Children in the …
І Сіданіч
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
32014
Правове регулювання духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі
ІЛ Сіданіч
Вісник післядипломної освіти, 214-222, 2013
32013
Духовність і моральність: феноменологічні аспекти в історії вітчизняної освіти
ІЛ Сіданіч
Вісник післядипломної освіти, 116-128, 2012
32012
Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України
ВМ Жуковський
Острог: РВВ НаУОА, 2012
32012
Управління якістю освітнього процесу у християнській школі: теорія і практика
І Сіданіч
Сучасні аспекти науки: II–ий том колективної монографії, 2020
22020
Управління підготовкою майбутніх викладачів християнської педагогіки у вищій школі.[Електронний ресурс]
ІЛ Сіданіч
Теорія і методика управління освітою, 16, 2015
22015
Проблеми духовно-морального виховання студентської молоді у вищій школі
ЄР Чернишова, ІЛ Сіданіч
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
22013
Історіографія проблеми духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ століття
ІЛ Сіданіч
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 178-196, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20