Олена Юхимівна Синявська / Olena Yukhymivna Syniavska
Title
Cited by
Cited by
Year
Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання)
ОЮ Синявська
Університет внутрішніх справ, 2001
422001
Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України: Дис...доктора юрид. наук.
ОЮ Синявська
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008
292008
Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням
ОЮ Синявська
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С.91-98, 2010
112010
Сутність та зміст управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України (адміністративно-правові засади): Монографія.
ОЮ Синявська
Вид-во „Титул”, 2007
102007
Удосконалення нормативного регулювання фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України як чинник їх життєдіяльності
ОЮ Синявська
Наше право, 101 - 103, 2003
82003
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
ОЮ Синявська
Держава та регіони, С.95-98, 2010
72010
Реформування органів внутрішніх справ та його вплив на забезпечення життєдіяльності персоналу ОВС
ОЮ Синявська
Держава та регіони, С.31-35, 2010
62010
Суб’єктивні публічні права громадян
ОЮ Синявська
Право і безпека, С.52-55, 2010
6*2010
Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України
ОЮ Синявська
Вісник Університету внутрішніх справ, 88 - 93, 2000
62000
Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус
ОЮ Синявська
Наше право, 64-68, 2007
52007
Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус
ОЮ Синявська
Форум права, 194-200, 2007
52007
Життєдіяльність персоналу органів внутрішніх справ України (організаційно-правові засади): Монографія.
ОЮ Синявська
Національний університет внутрішніх справ, 2005
52005
Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Право і безпека, 96-99, 2005
32005
Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми
ОЮ Синявська
Право і безпека, 107-112, 2004
32004
Щодо питання ефективності діяльності органів внутрішніх справ як соціальної системи
ОЮ Синявська
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 295 – 301, 2003
32003
Security of e-banking systems: modelling the process of counteracting e-banking fraud
O Syniavska, N Dekhtyar, O Deyneka, T Zhukova, O Syniavska
SHS Web of Conferences 65, 03004, 2019
22019
Фінансове право: підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетманець, ЮМ Жорнокуй, ВГ Жорнокуй, ІВ Кирєєва, ...
Харків, 2017.–392 с., 2017
22017
До питання правового захисту працівників ОВС
ОЮ Синявська
Форум права, С.404-408, 2010
22010
Методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС
ОЮ Синявська
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 190-197, 2007
22007
Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Право і безпека 5 (№1), 97-102, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20