Олена Юхимівна Синявська / Olena Yukhymivna Syniavska
Title
Cited by
Cited by
Year
Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання)
ОЮ Синявська
Університет внутрішніх справ, 2001
402001
Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України: Дис...доктора юрид. наук.
ОЮ Синявська
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008
272008
Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням
ОЮ Синявська
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С.91-98, 2010
102010
Сутність та зміст управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України (адміністративно-правові засади): Монографія.
ОЮ Синявська
Вид-во „Титул”, 2007
102007
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
ОЮ Синявська
Держава та регіони, С.95-98, 2010
72010
Удосконалення нормативного регулювання фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України як чинник їх життєдіяльності
ОЮ Синявська
Наше право, 101 - 103, 2003
72003
Реформування органів внутрішніх справ та його вплив на забезпечення життєдіяльності персоналу ОВС
ОЮ Синявська
Держава та регіони, С.31-35, 2010
62010
Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України
ОЮ Синявська
Вісник Університету внутрішніх справ, 88 - 93, 2000
62000
Суб’єктивні публічні права громадян
ОЮ Синявська
Право і безпека, С.52-55, 2010
5*2010
Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус
ОЮ Синявська
Наше право, 64-68, 2007
52007
Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус
ОЮ Синявська
Форум права, 194-200, 2007
52007
Життєдіяльність персоналу органів внутрішніх справ України (організаційно-правові засади): Монографія.
ОЮ Синявська
Національний університет внутрішніх справ, 2005
52005
До питання правового захисту працівників ОВС
ОЮ Синявська
Форум права, С.404-408, 2010
22010
Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Право і безпека 5 (№1), 97-102, 2006
22006
Принципы научной организации труда персонала органов внутренних дел
ОЮ Синявська
Региональная преступность: состояние, проблемы и перспективы борьбы., 233-235, 2005
22005
Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Право і безпека, 96-99, 2005
22005
Кримінально-правова охорона життя та здоров’я працівників органів внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи, 143-145, 2004
22004
Процесуально-процедурна форма реалізації працівниками органів внутрішніх справ права на застосування вогнепальної зброї
ОЮ Синявська
Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх …, 2004
22004
Деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 440 – 445, 2004
22004
Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ
ОЮ Синявська
Право і безпека 3 (№3), 84-86, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20