Підписатись
Азарова Анжеліка Олексіївна / Азарова Анжелика Алексеевна / Azarova Angelika / Azarova Anzhelika
Азарова Анжеліка Олексіївна / Азарова Анжелика Алексеевна / Azarova Angelika / Azarova Anzhelika
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
ВНТУ, 2010
1342010
Дослідження множини чинників нематеріальної мотивації на підприємстві
АО Азарова, ОА Ковальчук
Економічний простір, 53-58, 2010
812010
Оцінка ефективності інвестиційних проектів
АО Азарова, ДМ Бершов
Донецький національний університет «Академія фінансового управління», 2004
652004
Управління персоналом: навч. посіб.
АО Азарова
Вінниця: ВНТУ, 2014
582014
Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
Фінанси України, 121-129, 2006
332006
Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень
СВ Юхимчук, АО Азарова
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 151-165, 2003
252003
Управління персоналом
АО Азарова, ОО Мороз, ОЙ Лесько, ІВ Романець
ВНТУ, 2014
21*2014
Вибір, планування та реалізація стратегії розвитку підриємства
АО Азарова, НС Желюк
Національна академія управління, 2010
212010
Використання goal-технологій як одного з методів управління і мотивації персоналу
АО Азарова, ОА Ковальчук
Національна академія управління, 2006
212006
Розробка методики визначення економічної безпеки підприємства
АО Азарова, ОВ Гаврилова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2004
192004
Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова, ЛВ Воронюк
Сумський державний унiверситет, 2006
182006
Економіка підприємства
АО Азарова, ЛО Нікіфорова
практикум/АО Азарова, ЛО Нікіфорова.–Вінниця: ВНТУ, 2016
172016
Matematychni modeli ta metody otsiniuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva [Mathematical models and methods for evaluating the enterprise financial condition]
AO Azarova, OV Ruzakova
Vinnytsia: VNTU, 2010
172010
Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ЛЛ Леонтьєва
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 17-24, 2005
172005
Математичні та методи оцінювання фінансового стану підприємства: монографія
АО Азарова
В.: ВНГУ, 2010
162010
Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда
ОМ Роїк, АО Азарова, ЛА Килимник
Актуальні проблеми економіки, 103, 2010
16*2010
Джерела формування та способи залучення позикового капіталу
АО Азарова, ЛА Кілимник, ОВ Новіцька, ІА Кілимник
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008
162008
Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення: монографія
АО Азарова
Вінниця: ВНТУ, 2012
152012
Математичнi моделi та методи оцiнювання фiнансового стану пiдприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
152010
Основи стратегічного менеджменту
ОМ Роїк, АО Азарова, МІ Небава
ВНТУ, 2007
152007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20