Підписатись
Tetiana Davydiuk
Tetiana Davydiuk
Інші іменаТетяна Вікторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid. 18192.33/ROR00yp5c433). UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-е вид., перероб. і доп.
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2005
961*2005
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб.
МНМ Бутинець Ф.Ф.
Житомир: ПП “Рута”, 2000
746*2000
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ . – 4-е вид., перер. і доп. – Житомир: ЖІТІ
ЗФФ Бутинця
712*2001
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
3392002
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. –
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2002
297*2002
Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій …
ЗФФ Бутинця
Житомир: ЖІТІ, 2001
276*2001
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник з грифом МОНУ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
К авторів
Житомир: ПП “Рута”, 2004
203*2004
Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв’язок категорій
ТВ Давидюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 30-35, 2009
1322009
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
1232003
Бухгалтерський облік
ТВ Давидюк, ОВ Манойленко, ТІ Ломаченко, АВ Резніченко
Навчальний посібник. Харків, Видавничий дім «Гельветика, 2016
702016
Двойная запись в бухгалтерском учете: историкотеоретический аспект: Монография
НМ Малюга, ТВ Давидюк
Житомир.: ЧП “Рута, 2003
662003
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
502004
Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід
ТВ Давидюк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 39-52, 2013
482013
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
40*2011
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
40*2011
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik [Management accounting]
FF Butynets, LV Chyzhevska, NV Herasymchuk
Zhytomyr: Ruta.[in Ukrainian], 2002
372002
Конвергенция бухгалтерской и социальной отчетности в части человеческого капитала: развитие существующих подходов
ТВ Давидюк
Экономика: реалии времени, 123-129, 2012
362012
Інформаційні системи і технології в обліку. Підручник з грифом МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [3-є вид., перероб. і доп.]
ЛСВ Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Євдокимов В.В.
Житомир : ПП «Рута», 2007
34*2007
Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2011
322011
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика туристского предприятия»
РН Грабар, ЖГ Шумак
Пинск: Полесский государственный университет, 2020
312020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20