Фоміна Тетяна Володимирівна (Фомина Татьяна Владимировна, Fomina T.V.)
Фоміна Тетяна Володимирівна (Фомина Татьяна Владимировна, Fomina T.V.)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Знання, 2009
224*2009
Організація і методика внутрішньогосподарського контролю збуту продукції на підприємствах олійножирової галузі
ТВ Фоміна
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1 (3), 264-277, 2006
222006
Місце та роль внутрішнього аудиту в системі внутрішньогосподарського контролю
ТВ Фоміна
Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, 441-447, 2004
112004
Місце та роль внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством
ТВ Фоміна
Економічні науки: Наук. праці Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Вип 7, 461-466, 2005
72005
Основні етапи проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів
ТВ Фоміна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
62010
Податковий контроль як інструмент запобігання тіньовій економіці
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної …, 2014
32014
Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія
ГМ Давидов, ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014, 2014
3*2014
Робочі документи внутрішнього контролера операцій з необоротними активами: прикладний аспект
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 69-84, 2016
22016
Внутрішній аудит довгострокових зобов’язань
ТВ Фоміна, ВС Фомін
Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання …, 2011
2*2011
Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами
ТВ Фоміна
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, 76-83, 2009
2*2009
Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку
ТВ Фоміна
КНТУ, 2009
22009
Покращення внутрішнього контролю підприємств олійножирової галузі шляхом ефективної організації документообігу
ІК Дрозд, ТВ Фоміна
Облік і фінанси АПК, 120-127, 2005
22005
Порядок оподаткування переробних підприємств та виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам
T Fomina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
12013
Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків податку на додану вартість
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІІI міжнародної науково …, 2012
1*2012
Концептуальні засади організації внутрішнього контролю
ТВ Фоміна, ВС Фомін
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
12011
Внутрішній контроль відстрочених податкових активів
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і …, 2016
2016
Відносини платників податків та податкових органів
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік …, 2016
2016
Внутрішній аудит дебіторської заборгованості з нарахованих доходів
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік …, 2016
2016
Внутрішній контроль відстрочених податкових зобов`язань
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва …, 2016
2016
Посилення взаємозв’язку обліку і контролю підприємницької діяльності та їх інтеграція з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20