Фоміна Тетяна Володимирівна (Фомина Татьяна Владимировна, Fomina T.V.)
Фоміна Тетяна Володимирівна (Фомина Татьяна Владимировна, Fomina T.V.)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Знання, 2009
237*2009
Організація і методика внутрішньогосподарського контролю збуту продукції на підприємствах олійножирової галузі
ТВ Фоміна
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1 (3), 264-277, 2006
212006
Місце та роль внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством
ТВ Фоміна
Економічні науки: Наук. праці Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Вип 7, 461-466, 2005
92005
Місце та роль внутрішнього аудиту в системі внутрішньогосподарського контролю
ТВ Фоміна
Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, 441-447, 2004
92004
Основні етапи проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів
ТВ Фоміна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
52010
Робочі документи внутрішнього контролера операцій з необоротними активами: прикладний аспект
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 69-84, 2016
22016
Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія
ГМ Давидов, ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014, 2014
2*2014
Концептуальні засади організації внутрішнього контролю
ТВ Фоміна, ВС Фомін
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку
ТВ Фоміна
КНТУ, 2009
22009
Покращення внутрішнього контролю підприємств олійножирової галузі шляхом ефективної організації документообігу
ІК Дрозд, ТВ Фоміна
Облік і фінанси АПК, 120-127, 2005
22005
Порядок оподаткування переробних підприємств та виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам
T Fomina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
12013
Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків податку на додану вартість
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІІI міжнародної науково …, 2012
1*2012
Внутрішній контроль відстрочених податкових активів
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і …, 2016
2016
Відносини платників податків та податкових органів
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік …, 2016
2016
Внутрішній аудит дебіторської заборгованості з нарахованих доходів
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік …, 2016
2016
Внутрішній контроль відстрочених податкових зобов`язань
ТВ Фоміна, ОБ Пугаченко
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва …, 2016
2016
Посилення взаємозв’язку обліку і контролю підприємницької діяльності та їх інтеграція з іншими функціями управління
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in …, 2016
2016
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
ТВ Фоміна
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 255, 2016
2016
Концептуальні засади організації внутрішнього контролю в системі управління економічною безпекою суб’єктів господарювання
ОБ Пугаченко, ТВ Фоміна
Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання : обліково …, 2015
2015
Види юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування
ТВ Фоміна
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20