Портухай Оксана
Портухай Оксана
Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Систений аналіз якості навколишнього середовища: підручник
АМ Прищепа, СМ Лико, ОІ Портухай
Київ: Кондор-Видавництво, 2016
32016
Экологическое состояние почв сенокосов и пастбищ наиболее загрязненных территорий Ровенской области
СМ Лико, АИ Портухай
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 62-66, 2012
22012
Екологiчний стан ґрунтiв сiнокосiв та пасовищ найбiльш забруднених територiй Рiвненської областi
СМ Лико, ОI Портухай
Рекультивацiя складних техноекосистем у новому тисячолiттi: ноосферний …, 2012
22012
Structure of some rare flora species populations in conditions of Volhynian Upland
IP Lohvynenko, SM Lyko, IM Trochymchuk, OI Portukhay
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 102-114, 2019
2019
ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ
ДВ Лико, ОВ Мудрак, СМ Лико, ОІ Портухай, ВО Мартинюк, ІВ Зубкович, ...
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Метод грунтово-геохімічних катен водозборів Волинського Полісся: Монографія
ІВЗ Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, С.М. Лико, О.І. Портухай
Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019. – 104 с, 2019
2019
Екологічний стан регіону як складова сталого розвитку
Д Лико, С Лико, О Портухай, І Суходольська
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового …, 2018
2018
Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
2018
Агрохімічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся в умовах антропогенезу
ДВ Лико, СМ Лико, ОІ Портухай, РІ Савчук, ГД Крупко
Agrology, 247-253, 2018
2018
Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів
ОВБ Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай
Агроекологічний журнал, 53-57, 2017
2017
Комплексні підходи до розробки стратегії сталого соціально економічного розвитку громади
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
2017
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: навчально-методичний посібник
ПОІ Лико Д.В.,Лико С.М., Долженчук В.І.
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 670 с, 2016
2016
Вплив агрофізичного стану гідроморфних ґрунтів Полісся на міграцію радіонуклідів: Монографія
ПОІ Лико С.М.
Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 220 с., 2015
2015
Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку
ОІ Портухай, НА Лисенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся
ОІ Портухай
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
Влияние агрофизических свойств дерново-подзолистых почв на переход радионуклидов в луговую растительность
ОИ Портухай
БрГТУ, 2014
2014
ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ЯК ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПРІОРИТЕТАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІВ Шостак, ОІ Портухай, ОО Якута
Оргкомітет конференції, 101, 2014
2014
Екологічні проблеми нетрадиційних джерел енергії в Поліському регіоні
ДВ Лико, СМ Лико, ОІ Портухай
Видавництво Львівської політехніки, 2014
2014
СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ
ОИ Портухай, СМ Лыко
Мелиорация, 124-131, 2014
2014
Влияние агрофизических свойств дерново-подзолистых почв на переход радионуклидов в луговую растительность
ПО И.
Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20