Олександр Усенко
Олександр Усенко
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хірургія: підручник
ОЮ Усенко, ГВ Білоус, ГЙ Путинцева
К.: Медицина, 2015
62015
Класифікація гострого панкреатиту: перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 р. класифікації, прийнятої в Атланті
ІА Криворучко, ВМ Копчак, ОЮ Усенко, НМ Гончарова, СМ Балака, ...
Клінічна хірургія, 19–24-19–24, 2014
42014
Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у Словнику фразеологічних термінів сучасної української мови
Ж Краснобаєва-Чорна, О Усенко
Лінгвістичні студії, 265-274, 2011
42011
Хірургічне лікування хворих з приводу абдомінального сепсису
ІА Криворучко, ОЮ Усенко, СА Андреєщев
Клінічна хірургія, 34–38-34–38, 2014
22014
Досвід хірургічного лікування ахалазії кардії
ОЮ Усенко, СА Андреєщев, ОС Тивончук, АС Лаврик, АЮ Згонник
Клінічна хірургія, 5-9, 2011
22011
Профілактика тромботичних ускладнень при застосуванні ендовенозних методик в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок
ОЮ Усенко, МО Артеменко, АВ Варга, ГМ Унінець
Клінічна хірургія, 25-27, 2017
12017
Факторы риска тромбоэмболических осложнений в абдоминальной хирургии
АЮ Усенко, ВИ Сморжевский, Я Сяо
Хірургія України, 110-115, 2017
12017
Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунка
ОЮ Усенко, ВВ Петрушенко, СІ Саволюк, ЯВ Радьога, ДІ Гребенюк
ДО УВАГИ АВТОРІВ, 62, 2016
12016
TG13: THE UPDATED TOKYO'S CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR TREATMENT OF AN ACUTE CHOLANGITIS AND CHOLECYSTITIS
AY Usenko, VG Yareshko, ME Nichitaylo, YA Mikheyev, ...
Klinichna khirurhiia, 5-10, 2015
12015
Патоморфологічні зміни у паразитарних та непаразитарних кістах печінки в умовах застосування аргоноплазмової коагуляції
ОЮ Усенко, ВВ Петрушенко, СС Стукан, ДІ Гребенюк, ВІ Стойка
Вісник морфології, 519-524, 2015
12015
Оцінка якості життя пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок після використання радіочастотної абляції та ендовенозної лазерної облітерації
OY Usenko, VV Petrushenko, AY Tatarin, DI Hrebeniuk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (3), 101-105, 2015
12015
Алгоритм діагностики та прогнозування перебігу доброякісних проліферативних захворювань молочної залози
ОЮ Усенко, РП Ромак
Одеський медичний журнал, 102-106, 2015
12015
Динамічна лімфаденектомія як складова мультидисциплінарного підходу під час оперативних втручань з приводу раку підшлункової залози
ОЮ Усенко, МЮ Ничитайло, МС Загрійчук, ВВ Кропельницький, ...
Klinichna khirurhiia 86 (7), 42-45, 2019
2019
Сучасні підходи до хірургічного лікування пухлин середостіння
ОЮ Усенко, АВ Сидюк, АП Мазур, АВ Габріелян, АВ Ратушнюк, ...
Журнал Національної академії медичних наук України, 54-62, 2019
2019
Недиференційована дисплазія сполучної тканини у хворих з неспроможністю швів анастомозів порожнистих органів травлення
ОЮ Усенко, ЯЮ Войтів
Клінічна хірургія, 3-7, 2019
2019
Вибір тактики хірургічного лікування поєднаних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних та вінцевих артерій на серці, що працює
ОЮ Усенко, ВВ Белейович, АВ Габрієлян
Український журнал серцево-судинної хірургії, 22-28, 2019
2019
Улсепан (пантопразол) как эффективное средство профилактики эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны у пациентов во время оперативных вмешательств на органах …
ОЮ Усенко, МВ Манойло, ІВ Бабій
Медицина неотложных состояний, 2019
2019
Ревізійні операції після рукавної резекції шлунка
ОЮ Усенко, ІМ Тодуров, ОВ Перехрестенко, ОО Калашніков, ...
Acta medica Leopoliensia, 21-27, 2018
2018
Cиндром протеїнмальнутриції у хворих після біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau
ОЮ Усенко, ІМ Тодуров, ОВ Перехрестенко, ОО Калашніков, ...
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 27-34, 2018
2018
Роль хірурґічного методу в лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням
ОЮ Усенко, ІМ Тодуров, ОВ Перехрестенко, СВ Косюхно, ОА Потапов, ...
Acta medica Leopoliensia, 41-45, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20