Голота Наталія Миколаївна
Голота Наталія Миколаївна
доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник
ГВ Сухорукова, ОО Дронова, НМ Голота, ЛА Янцур
К.: Видавничий Дім «Слово, 238, 2010
812010
Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів
НМ Голота
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
282000
Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової освіти
Н Голота
Вихователь-методист дошкільного закл, 50-54, 2012
42012
Підготовка вихователів до застосування комп’ютерних технологій у сучасному ДНЗ
Н Голота
на Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи, 249-252, 2008
42008
Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці
Н Голота
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
22016
Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн
НМ Голота
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] Педагогічний інститут …, 2016
22016
Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
Н Голота, А Карнаухова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 27-38, 2019
12019
Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом
НМ Голота
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 219-227, 2015
12015
Особливості викладання фахового курсу «Порівняльна дошкільна педагогіка» як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога [Електронний ресурс]
НМ Голота
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/vkmu/2012_3/Golota. pdf, 0
1
Особливості інформаційно-правового статусу посадових осіб антикорупційних органів
Н Голота
Актуальні проблеми правознавства, 157-162, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНИМИ СТУДЕНТАМИ КАТЕГОРІЙ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ
НМ Голота
Young 60 (8.1), 2018
2018
Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії 62
СГ Кондратюк, ІЄ Товкач, АВ Карнаухова, ЛВ Гаращенко, ОЯ Ярич, ...
Young 43 (3.2), 2017
2017
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОСТОРОМ ТА ЧАСОМ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ
НМ Голота
Молодий вчений 43 (3.2), 93, 2017
2017
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н Голота
Педагогічний процес: теорія і практика, 52-57, 2017
2017
Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку
Н Голота
Педагогічний процес: теорія і практика, 52-57, 2017
2017
Наші автори
МО Андреєва, ОМ Акімова, НР Байбекова, ЛВ Бахмат, ЛВ Бєлкіна, ...
Наукові записки кафедри педагогіки, 317, 2015
2015
Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компонента дошкільної освіти у практику роботи ДНЗ
НМ Голота
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
2012
Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010101 дошкільне виховання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта …
ЛВ Артемова, МА Машовець, ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, НМ Голота, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2006
2006
Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010101 дошкільне виховання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта …
ЛВ Артемова, МА Машовець, ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, НМ Голота, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2005
2005
АВРАМЕНКО Квітослава Богданівна, кан
РВ БЕДРАНЬ, ОГ БІЛЮК, СВ БІРЮК, НО БОРЕЦЬКА, С ВОЛОШИН, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 221, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20