Follow
Ivan Nystoriak
Ivan Nystoriak
Other namesІван Нисторяк, Иван Нисторяк
Verified email at stu.cn.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Vidnovlennya misʹkykh polihonometrychnykh merezh suchasnymy suputnykovymy tekhnolohiyamy [Reconstruction of urban polygonometric networks with modern satellite technologies]
OI Tereshchuk, IO Nystoriak, RV Shults
Heodeziіa, kartohrafiіa ta aerofotoznimannіa–Geodesy, cartography and aerial …, 2015
132015
Efficiency of application of satellite technology when performing land and cadastral works in settlements
O Tereshchuk, I Nystoriak
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 90-100, 2016
122016
Praktychni doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat za suputnykovymy tekhnolohiiamy u realnomu chasi [Practical research accuracy of the coordinates for satellite …
RV Shults, OI Tereshchuk, AO Annenkov, IO Nystoriak
Inzhenerna heodeziia–Engineering geodesy, 58-77, 2014
122014
Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями
О Терещук, І Нисторяк, Р Шульц
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 59-72, 2015
112015
Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями в режимі реального часу
РВ Шульц, ОІ Терещук, АО Анненков, ІО Нисторяк
Інженерна геодезія, 58-76, 2014
102014
Досвід функціонування перманентної GNSS-станції "Чернігів" (CNIV) у мережі EPN
ОІ Терещук, ІО Нисторяк
Технічні науки та технології, 130-140, 2015
92015
Sumisne vykorystannia GPS-tekhnolohii ta elektronnoi takheometrii dlia vyznachennia koordynat tochok opornoi merezhi [Compatible use of GPS technology and electronic taeometry …
VH Burachek, IO Nystoriak
Proceeding from Scienhtific and practical conference «Naukovi aspekty …, 2013
92013
Dosvid fvnktcyonuvania permanentnoi GNSS-stantcii «Chernihiv»(CNIV) u merezhi EPN [Experience in the operation of permanent GNSS-station" Chernihiv"(CNIV) in the network EPN]
OI Tereshchuk, IO Nystoriak
Tekhnichni nauky ta tekhnolohii–Technical sciences and technologies, 130-140, 2015
82015
Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України
ОІ Терещук, ІО Нисторяк
Містобудування і територіальне планування 48, 443-451, 2013
82013
Сумісне використання GPS-технологій та електронної тахеометрії для визначення координат точок опорної мережі
ВГ Бурачек, ІО Нисторяк
Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій: матеріали …, 2013
82013
Предварительные результаты GNSS-наблюдений на пунктах геодезической сети Северного региона Украины
РВ Шульц, АИ Терещук, АА Жалило, АА Анненков, АА Желанов, ...
Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и …, 2014
52014
Sposib pobudovi heodezichnoi opornoi fihuri [The method of constructing geodetic reference figure]
VH Burachek, IO Nystoriak, OI Tereshchuk
Patent Ukrain, 2013
52013
Попередні результати та аналіз GNSS-спостережень на Чернігівщині
ОІ Терещук, ІО Нисторяк
Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 58-61, 2013
52013
Дослідження похибок впливу зовнішнього середовища на точність планових координат при GNSS-спостереженнях у Північному регіоні
ІОН О.І. Терещук
Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування …, 2013
42013
Перша GNSS-кампанія у Північному регіоні України
Я Яцків, О Хода, О Терещук, О Пінчук, В Мовенко, І Нисторяк, С Савчук, ...
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 38-40., 2012
32012
Застосування сучасних технологій оброблення та аналізу результатів GNSS-спостережень на регіональному рівні
ОІ Терещук, ІО Нисторяк
Технічні науки та технології, 130-140, 2016
22016
Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція
ЯС Яцків, ОІ Терещук, ОО Хода, ІО Нисторяк, ВМ Кулик
Вісник геодезії та картографії, 18-19, 2012
22012
Досвід використання GNSS технологій при створенні цифрових моделей рельєфу
ІОН О.І. Терещук
Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування …, 2012
22012
Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція
ЯС Яцків, ОІ Терещук, ІО Нисторяк, ОО Хода, ВМ Кулик
Вісник геодезії та картографії, 18-19, 2012
22012
Ще раз до точності визначення площ земельних ділянок
ВО Боровий, ВГ Бурачек, ІО Нисторяк
Вісник Криворізького національного університету, 264-269, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20